Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for medisin er det ledig en fast 100 % overlegestilling i infeksjonsmedisin. 

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for ca 145 000 innbyggere i 3 vestlige bydeler. I tillegg har sykehuset ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinske og kirurgiske akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Vi søker etter en engasjert lege med gode samarbeidsevner som er opptatt av kunnskapsbasert praksis og som vil være med på å drive avdelingen videre og tilby god pasientbehandling for våre pasienter. Infeksjonsmedisinsk poliklinikk er i vekst.

Klinikk for medisin har 80 senger fordelt på 4 sengeposter. Intensivavdeling deles med øvrige klinikker på sykehuset.  Det er et godt tverrfaglig samarbeid og spesialistene i infeksjonsmedisin er en viktig del av dette. I tillegg til infeksjonsmedisinsk spisskompetanse må den som ansettes ha god kunnskap og erfaring med generelle indremedisinske pasienter. Vi har i dag ansatt 3 spesialister i infeksjonsmedisin hvorav den ene er cirka 50% engasjert i klinikkovergripende smittevern. Det er knyttet en LIS3 stilling til infeksjonsmedisinsk seksjon.

Vi dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og er utdanningsavdeling innen infeksjonsmedisin, lungemedisin, hematologi, kardiologi, gastroenterologi og geriatri. Overleger i avdelingen tar del i veiledning og strukturert undervisning av LIS i henhold til ny utdanningsstruktur. Klinikken er tilknyttet UIO, tar imot medisinstudenter fra modul 3 og modul 8 og har tilknyttet en professor II.

Det er for tiden bakvaktsordning i generell indremedisin for overleger med LIS-leger i tilstedevakt. Den som ansettes forutsettes å delta i vaktordning og ha infeksjonsmedisinskpoliklinikk etter det til hver tid gjeldende behov.

Kvalifikasjoner/egenskaper
  • Søkeren må inneha norsk autorisasjon som spesialist i infeksjonsmedisin
  • Ha bredt faglig engasjement
  • Evne og vilje til samarbeid
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Må beherske ett skandinavisk språk
  • Evne til å motivere medarbeidere
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet. 

Vi tilbyr
  • Lønn etter avtale.
  • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Veslemøy Cecilie Garmark
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 22 45 15 00
Navn: Thomas Schwartz
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 47 22 45 48 24
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO