Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vollen Legekontor er en hyggelig og veldrevet legepraksis lokalisert i Vollen sentrum.  Legesenteret består i dag av fire fastleger og en vikar, hvorav en er spesialist i allmennmedisin, en straks ferdig spesialist og tre er under spesialisering.

De fire etablerte hjemlene har listelengder fra 1100 til 1350 pasienter. Hjemmelen som lyses ut har vært besatt av vikar siden september 2023, har i dag ca. 230 pasienter, og har i dag listetak på 600 pasienter. Det er ønskelig at dette taket heves på sikt, i samråd med den som overtar hjemmelen. Det er fokus på godt arbeidsmiljø, samarbeid og trivsel i arbeidshverdagen. Selv om det per i dag ikke er mer enn 230 pasienter på listen, er det nok arbeid ved kontoret til å fylle fire kurative dager. 

Vollen Legekontors lokaler er fra 2008 og er av god standard. Det består av fem store legekontorer, laboratorium, akuttrom/skiftestue, resepsjon, pauserom og egen garderobe med bad. I tillegg er det godt tilrettelagt parkering rett utenfor kontoret og det er garasjeplasser i bygget for de ansatte. 

Vollen ligger ca 10 minutter fra Asker sentrum og er definert som et av Asker kommunes satsningsområder. Vollen har flere barnehager, ny barneskole, ungdomsskole, og nær tilknytning til offentlig kommunikasjon. Det er stor aktivitet med omfattende nybygging med forventet befolknings- og pasientvekst i Vollen og tilstøtende områder de neste årene. 

Legekontoret benytter CGM journalsystem, har elektronisk timebestilling, e-resepter, e-konsultasjoner og e-kommunikasjon med kontoret via Helsenorge.no. Epion benyttes som bestillings- og kvalitetssikringssystem, og Fürst og Vestre Viken leverer laboratorieanalyser som ikke gjøres lokalt. Kontoret er godt utstyrt for småkirurgi, gynekologi, spirometri, EKG og alt annet man normalt kan forvente i en allmennpraksis. Det er per i dag helsesekretærer tilsvarende fire 100 % stillinger.
Vollen Legekontor er organisert som AS hvor hver lege er en lik andel av selskapet. Betingelsene for inntreden i hjemmelen avtales med nåværende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, ny hjemmelshaver må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt er for tiden ved Asker og Bærum legevakt
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver er på plass senest høsten 2024
Personlige egenskaper
Vi søker deg som:
 • Er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • Ønsker bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften og utviklingen av Vollen Legekontor
 • Er sosialt anlagt og ønsker å bidra til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet vi har på Vollen Legekontor
 • Trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kolleger; både leger og helsesekretærer
 
Politiattest kreves av den som tildeles hjemmelen
Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Rådgiver
Telefon: 480 06 665
Navn: Kjetil Egge
Tittel: Lege ved Vollen legekontor
Telefon: 997 89 786
Arbeidssted
Vollen legekontor
Skjæret 47
1390 VOLLEN