Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Vi søker etter ny legekollega som vil være med på laget og bidra til gode tjenester for Gjøvik kommunes innbyggere. 

Gjøvik kommune satser på Alis utdanning , kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialistutdanning.  For å følge opp fastlegene våre godt har vi ansatt en utdanningsansvarlig kommuneoverlege  som følger deg opp faglig i tillegg til veileder. 

En av fastlegehjemlene ved Lillekollen legesenter DA i Gjøvik kommune blir ledig mot slutten av 2024, nåværende fastlege er selvstendig næringsdrivende . Fastlegelista er godt etablert og listelengden er på 800 pasienter. Legesenteret er veldrevet og organisert som DA. Senteret har en stabil dekning av fastleger. Legekontoret bruker CGM som journalsystem. Det er 6 fastlegehjemler + turnuslege / LIS1 tilknyttet legesenteret.

Lillekollen  legesenter er e et veldrevet legekontor som flyttet i 2013 til nye , velutstyrte og godt tilrettelagte lokaler  for 7 leger. Det er rikelig med behandlingsrom, et moderne og velutstyrt laboratorium  og et ultralydapparat i eget behandlingsrom.  Kontoret har for tiden fem helsesekretærer.

Tildeling vil bli gjennomført etter ASA 4310.

Gjenværende legers uttalelse vil bli tillagt stor vekt såfremt det er lagt vekt på saklige kriterier.  Overdragelsesbetingelser forhandles med fratredende lege.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler.
 • Ingen tilpliktet kommunal bistilling ved oppstart.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær.
 • Deltakelse i daglegevakt etter vaktfordeling mellom alle kommunens fastleger.

Kvalifikasjoner:
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin LIS3/ALIS.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til refusjon fra Helfo.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning.
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, motivasjon, personlige egenskaper og egnethet.
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel.
 • Krav om godkjent politiattest. 
Vi kan tilby:
 • Et allmennlegemiljø med mange unge leger i ALIS-forløp og erfarne spesialister i allmennmedisin.
 • Dyktige kolleger, godt faglig og sosialt stimulerende arbeidsmiljø.
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid.
 • Gode veiledere.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd per pasient.
 • ALIS-avtaler som beskriver spesialiseringsforløpet og hva det gis tilskudd til og utgiftsdekning for veiledning fra spesialist i allmennmedisin samt løpende supervisjon i klinisk hverdag.
 • Kompensasjonsordning for fravær grunnet barns sykdom.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 94161355
Navn: Gorana Rankov
Tittel: Hjemmelsinnehaver ved Lillekollen legesenter
Telefon: +47 96500156
Navn: Gro Leonhardsen
Tittel: Personalansvarlig Lillekollen legesenter / fastlege
Telefon: +47 97786500
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig kommuneoverlege
Telefon: +47 99703963
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lillekollen legesenter DA
Lillekollvegen 12
2827 HUNNDALEN
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image