Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 60-100% stilling for legespesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, tiltredelse omgående. 

Vi søker etter en faglig oppdatert og engasjert lege som har interesse av å lede og utvikle rehabiliteringen som vi tilbyr våre pasienter. Du vil inngå i et legeteam med to andre legespesialister. Som lege på Unicare Bakke har du en viktig funksjon i det tverrfaglige teamet, og deltar aktivt i rehabiliteringen med en helhetlig tankegang og perspektiv. Målet er at pasient rehabiliteres til hjemmet, og tilbake til arbeid, der det er aktuelt. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud.

Unicare Bakke er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Vi er lokalisert 15 km utenfor Halden sentrum i naturskjønne omgivelser. Våre ytelser er arbeidsrettetrehabilitering, benamputasjon, hjerneslag og traumatisk hjerneskade, ortopedi og sammensatte lidelser. Vi jobber i tverrfaglige team bestående av legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, psykolog, arbeidskonsulent, helsefagarbeidere og ortopediteknikere. Vi arbeider kunnskapsbasert og har bred kompetanse på rehabilitering. Vi legger den biopsykososiale forståelsen til grunn for vårt arbeid.

Unicare Bakke prioriterer utviklingsarbeid internt og i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Unicare Rehabilitering.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid med pasienter.
 • I samarbeid med øvrige legespesialister på Bakke, daglig ansvar og koordinering av det medisinskfaglige tilbudet ved senteret.
 • Deltakelse i tverrfaglig teamarbeid.
 • Helhetlig medisinskfaglig behandling og oppfølging i samarbeid med tverrfaglig team og pasient.
 • Undervisning for ansatte og pasienter.
 • I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare, bidra til å videreutvikle legefunksjonen i de spesialiserte rehabiliteringsenhetene.
 • Bidra i Forskning- og Utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner
 • Lege med spesialisering i Fysikalskmedisin og Rehabilitering.
 • God generell datakompetanse.

Personlige egenskaper
 • Du er genuint interessert i rehabilitering.
 • Du ønsker å jobbe sammen med faglig engasjerte medarbeidere.
 • Du liker å jobbe i tverrfaglige team, både å lære bort og det å ta lærdom.
 • Du ønsker å utvikle og vise resultater.
 • Du er stabil og pålitelig.
 • Du motiverer andre.
 • Du er faglig trygg og ansvarlig.
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og er kjent med norsk helsevesen.
 • Du har godt humør, ambisjoner og arbeidsglede.
   
Vi tilbyr
 • En moderne og innovativ arbeidsplass, som er IA bedrift.
 • En spennende og variert jobb med store muligheter for påvirkning og innflytelse.
 • Oppgaver med stor grad av selvstendighet og ansvar.
 • God faglig støtte og hyggelige kollegaer.
 • Faglig utvikling, eksternt og internt gjennom deltakelse i kompetansegruppe.
 • Lønnssatser på nivå med Spesialisthelsetjenesten.
 • Pensjonsavtale i KLP.
 • Muligheter for å trene i Unicare Bakkes treningslokaler utenfor arbeidstid.
 • Subsidiert lunsjtilbud fra eget kjøkken.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Unicare Bakke AS
Kontaktperson
Navn: Anna Helena Apelman
Tittel: Avdelingsleder
E-post: anna.apelman@unicare.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Iddefjordsveien 885
1765 HALDEN