Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og per i dag 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå ledig en nyoppstartet selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Torget Helsesenter.

Torget Helsesenter er lokalisert i hjertet av Drammen kommune, på Bragernes torg. Det er meget gode bussforbindelser og svært kort gangavstand til togstasjon. Legesenteret åpnet i august 2023 og består av totalt 4 fastlegehjemler, der alle er selvstendig næringsdrevet. Lokalene er nyrenoverte, delikate og romslige. Legesenteret har et velutstyrt laboratorium med moderne labutstyr, samt egne rom for gyn/kirurgi og EKG/spirometri. 

Hjemmelen har per i dag ca 350 listepasienter som ivaretas av fastlegene på kontoret. Foreløpig listetak på 500 pasienter. Ny hjemmelshaver vil selv bestemme fremtidig listestørrelse. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 3850. Det er grunn til å forvente god tilflyt av pasienter til legesenteret, ettersom det er svært lite ledig listekapasitet hos Drammen kommunes fastleger. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det må inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen. Legesenteret er organisert som et AS og benytter Pridok journalsystem. 

Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Drammen får du tilbud om ALIS avtale tilpasset dine behov. ALIS får ved oppstart raskt tildelt veileder og får tilbud om tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus. 

Fastlegers kompetanse er verdifull, og Drammen kommune er opptatt av et tett og godt samarbeid mellom fastleger og kommune. Det jobbes aktivt med å legge til rette for systematisk kvalitetsarbeid på fastlegenes premisser, blant annet ved at faglige samlinger tilbys regelmessig i regi av kommunen. 
Intervjuer er tiltenkt å bli avholdt den 8. mai, i uke 19.
 

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Aktiv deltakelse i drift av legesenteret
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk
 
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon og full refusjonsrett, samt gjennomført LIS1 eller tilsvarende (eventuelt vurdering av jevngod kompetanse må dokumenteres og vedlegges søknaden)
 • Spesialist, eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon skal vedlegges søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Engasjement for drift og videre utvikling av legesenteret
 • God klinisk vurderingsevne
 • God evne til refleksjon rundt fag og pasientmøter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt, med mulighet for fritak fra legevakt første året som fastlege
 • Faglige samlinger for fastleger i regi av kommunen
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter gjennom tilskuddsordningen nasjonal ALIS 
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgrupper
 • Mulighet for å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus  


  Tiltredelse etter avtale. 


  Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjent autorisasjon fra Helsedirektoratet. 

  I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Torget Helsesenter
E-post: torgethelsesenter@gmail.com
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 934 23 167
E-post: Merete.Kjernaas.Kristiansen@drammen.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4794951493
Arbeidssted
Torget Helsesenter
Bragernes Torg 4
3017 DRAMMEN