Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Betanien sykehus har som mål at vårt sykehus skal være et godt sted å jobbe. Noe som i stor grad bekreftes gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen. Vi er et lite sykehus, med kort avstand til beslutningstakerne og med et miljø preget av at alle kjenner alle. Vi investerer i kompetanseutviklingen til våre ansatte. Her vil du møtes at et muntert “god morgen” hver dag du kommer på jobb. Vi har flere personalgoder som gratis parkering, treningsrom, “byens” kanskje beste kantinetilbud. Fredagspizzaen er et must for de fleste. I naturskjønne Alvøen har  vi en personalhytte  som kan leies til rimelig pris. Vi håper at du kan bli vår neste kollega.

Om allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
Poliklinikken har 30,5 behandlerårsverk og er inndelt i fire team som er tverrfaglig sammensatt med psykiater, LIS, psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleier.

Poliklinikken består av to allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutteam (AAT). Vi behandler et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi er i en utvikling der vi arbeider med presis tilpasning av behandlingen ut fra pasientenes individuelle behov. VI er også opptatt av å arbeide klokt forstått som at de enkelte profesjonene i vårt kollegafellesskap får utnyttet sine kompetanser til beste for en effektiv behandling av pasientene som kommer til oss. Vi tilbyr hovedsaklig individuell behandling, men vårt DBT-team arbeider også gruppebasert.

I arbeidet med å bli en framtidsrettet poliklinikk ønsker vi også å utvikle og etablere gruppebaserte tilbud til pasientene.

Som medarbeider hos oss vil du få anledning til å påvirke og delta i arbeidet mot Framtidens DPS. Vår påliklinikk har en høy andel spesialsiter, og vi har i tillegg flere unge og ambisiøse kollegaer. Dette gir muligheter til å etablere gode samspill mellom medarbeidere med lang erfaring og rutine med unge og entusiastiske medarbeidere. Vi tror at det er et godt utgangspunkt for å etablere virksomme og effektive behandlingsforløp. Hvis dette pirrer din nysgjerrighet og entusiasme er du velkommen til oss som ny medarbeider i et spennende skjæringspunkt mellom tradisjonelle behandlingsformer og nytenkning.

Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Poliklinikken samarbeider godt med de tre øvrige avdelingene innenfor psykisk helsevern ved Betanien sykehus som er: allmennpsykiatrisk døgn, psykosedøgn og psykosepoliklinikk (FACT-team). 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere, diagnostisere og behandle pasienter etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Videreutvikle vårt arbeidsfellesskap mot framtidens utfordringer i psykisk helsevern.
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen i samarbeid med andre overleger i poliklinikken
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • Inngå i DPSets  egne bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
 • Bidra med fagutvikling og administrativt arbeid

Kvalifikasjoner

 • Du er har dokumentert overlegekompetanse innen psykiatri
 • Du har erfaring fra arbeid i spesialsithelsetjenesten
 • Du snakker godt norsk og har øre for språkets nyanser.

Personlige egenskaper

 • Du er opptatt av godt samarbeid og er en dyktig kommunikator
 • Du ser nytten av tverrfaglighet og samhandling med andre profesjoner
 • Du tåler og søker et arbeidsmiljø med høy intensitet
 • Du liker samhandling med andre, men har også evne til selvstendig arbeid
 • Du er ansvarlig og kvalitetsbevist og har høy faglig etisk orientering
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du brenner for fagfeltet og lar deg lett engasjere av komplekse problemstillinger.
 • Du har høy standard for et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende jobb i et trygt og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Konkurransedyktig lønn.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktperson
Navn: Thomas Høiseth
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: 959 36 985
E-post: thomas.hoiseth@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Betanien sykehus AS
Vestlundveien 23 C
5145 FYLLINGSDALEN