Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søger en overlæge med erfaring inden for småbørnspsykiatri, men også med bred børnepsykiatrisk viden, som kan være med til at udvikle vores afsnit til gavn for patienter og deres familier i samarbejde med funktionsledere og kollegaer.  

Stillingen som klinisk overlæge i Psykiatrisk Klinik for Småbørn er ledig til besættelse 1. juni 2024 eller efter aftale. Der er som udgangspunkt tale om en 37 timers stilling, men med mulighed for individuelle aftaler.
Ferie og fridage planlægges således, at individuelle ønsker forsøges imødekommet, i samarbejde med funktionsledelsen.


Om Psykiatrisk Klinik for Småbørn:
Vi er et afsnit, hvor vi har fokus på hele familien, og vi har en tværfaglig tilgang til, hvordan vi udreder vores patienter. 

Vores arbejdsmiljø er præget af et godt og tæt samarbejde, hvor vi lægger vægt på høj faglighed og fælles udvikling af afsnittet såvel som hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. 
Som afsnit har vi et stort ønske om at understøtte deltagelse i forskning, og undervisning. 

Afsnittet varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom.

Som afsnit er vi placeret på to matrikler - både på AUHP og på Regionshospital Gødstrup - med fælles afsnitsledelse, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

På AUHP har vi tre ambulante teams samt et psykiatrisk dagtilbud med 5 pladser, og et spædbørnsteam hvor vi udreder og behandler på alle specialiseringsniveauer. 

På Regionshospital Gødstrup har vi ét ambulant team, hvor vi udreder og behandler børn på hovedfunktionsniveau.  

Stillingen vil primært være knyttet til de ambulante teams på AUHP, men der kan også være opgaver på Regionshospitalet i Gødstrup, der vil skulle varetages.

Vi tilbyder:
 • et afsnit med patienten og deres familie i fokus
 • veltilrettelagt introduktion
 • et afsnit med fokus på kollegialitet, trivsel og arbejdsmiljø
 • mulighed for at deltage i forskningsarbejde
 • mulighed for ansvar for og fordybelse i subspeciale interesser, som aftales efter kompetencer og interesse
 • stor selvstændighed med mulighed for at sætte sit eget præg på stillingen 
 • at skulle indgå i et specialforum bestående af ledelsen, speciallæger og – psykologer samt specialsygeplejesker
 • at have et tæt samarbejde i det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver
 • mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – såvel i relation til ledelse som klinik
 • gode muligheder for supervision
 • at være med til at opbygge en speciallægegruppe, hvor vi sætter samarbejde, sparring og videndeling højt
Vi ønsker at du:
 • er overlægekvalificeret i børne- og ungdomspsykiatri, med bred erfaring inden for småbørnspsykiatri og har arbejdet med både udredning og behandling af målgruppen
 • har gode samarbejdsevner med interne og eksterne samarbejdspartnere 
 • er åben og lydhør i din kommunikation og ønsker at være en del af et tværfagligt miljø
 • arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende
 • har erfaring med og interesse for børn i psykofarmakologisk behandling, da afsnittet varetager højtspecialiseret funktion for børn under 6 år
 • har erfaring med undervisning og gerne også med forskning
 • har fokus på videreuddannelsen af yngre læger, og kan varetage vejlederfunktion
 • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med spændende, men komplicerede patientforløb
 • deltage i afdelingens funktioner med henblik på at optimere patientforløb.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger - med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Speciallæger i BUA indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14. Man har 1-2 døgnvagter pr. måned.

Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere og evt tilkald i situationer med mange akutte opgaver eller vanskelige opgaver for forvagten. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven. Som ny speciallæge kan der ved behov planlægges med en overlæge i bag-bagvagt det første halve år.

Yderligere oplysninger
 • Cheflæge Michelle O. Kring, mobil +45 2169 4597, michkrin@rm.dk
 • Ledende overlæge Karin Lassen Schmidt, mobil +45 5148 0643, mail karischm@rm.dk
 • Oversygeplejerske Pernille Dahl, mobil +45 2169 4779, mail perndahl@rm.dk
Læs også mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen. 

Ansøgningsfrist: Den 8. maj 2024.

Ansættelsessamtaler: Den 14. maj fra kl. 15.00.

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007. Ansættelse af speciallæger - HR-portalen (rm.dk) 

Undervejs i ansættelsesproceduren bliver du bedt om at uddybe dine kompetencer indenfor "De syv lægeroller". Skemaet er en del af den elektroniske procedure, og du skal derfor ikke vedhæfte det særskilt. Du kan læse mere om bedømmelsen af de lægefaglige kompetencer og de syv lægeroller her.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning" eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.
 
Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. 

Afdelingen modtog i 2023 5.032 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/1-2024 501 årsværk fordelt på 553 medarbejdere.

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Region Midtjylland
Kontaktperson
Navn: Michelle O. Kring
Tittel: Cheflæge
Telefon: +45 2169 4597
E-post: michkrin@rm.dk
Hjemmeside
Arbeidssted
Palle Juul-Jensens Boulevard 175,
8200 Aarhus N
denmark