Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

St. Olavs hospital søker nå etter Medisinsk fagsjef til nyopprettet stilling.

Etter organisatorisk endring av Fagavdelingen vil det bli etablert fire enheter som er organisatorisk plassert mellom fagdirektør og dagens seksjoner. Dette omfatter områdene innovasjon, utdanning, medisinsk fag og helsefag.

Helsetjenesten er i kontinuerlig omstilling. I de kommende årene vil demografiske endringer med en økende andel eldre, begrensninger i tilgang på helsepersonell og økonomi utfordre spesialisthelsetjenesten. For å kunne opprettholde dagens kvalitet på tjenestene er vi avhengig av en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Videreføring av sykehusets innovasjonsprogram med fokus på tjenesteinnovasjon, kompetansesammensetting, rekruttering og digitalisering er sentralt. Ny organisering av dagens fagavdeling ved St. Olavs hospital gjør oss bedre i stand til sammen å finne de beste løsningene og å omstille oss til det beste for pasienter og ansatte.

Medisinsk fagsjef skal sammen med helsefaglig sjef ha et overordnet fokus på drift av sykehuset. Videre ha en rolle i sykehusovergripende medisinskfaglige problemstillinger og prosjekter. Medisinsk fagsjef vil ha overordnet ansvar for smittevern, legemidler, medisinske kvalitetsregistre og utenlandsbehandling.

Arbeidsoppgaver

 • Myndighetsområde delegeres av Fagdirektør
 • Medisinsk fagsjef har et overordnet ansvar for smittevern, legemidler, medisinske kvalitetsregistre og utenlandsbehandling. I dette ligger resultat og driftsansvar innenfor gitte rammer, herunder fag-, personal- og budsjettansvar
 • Sammen med helsefaglig sjef ha et overordnet fokus på drift av sykehuset
 • Skal legge til rette for strategisk og organisatorisk utvikling av helseforetaket
 • Overordnet ansvar i arbeidet med sykehusovergripende medisinskfaglige problemstillinger
 • Ansvar i forbindelse med utvikling og gjennomføring av sykehusovergripende prosjekter
 • Bidra til samarbeid og teambygging på tvers av enhetene organisert under Fagdirektør
 • Bidra til samarbeid på tvers av sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, PhD og spesialistutdannelse innen et av fagområdene i spesialisthelsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring innen ledelse- og organisasjonsutvikling
 • Betydelig erfaring fra klinisk arbeide og drift i spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra utviklings- og kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Skal være tydelig, selvstendig og ha sterk beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Er fleksibel og løsningsorientert med evne til teambygging, både med interne og eksterne relasjoner
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av organisatorisk enhet og profesjon
 • Evne til å organisere og koordinere en kompleks virksomhet
 • Proaktiv, selvstendig og handlekraftig
 • Evne til å jobbe operativt og strategisk

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Muligheten for å bidra til utvikling av St. Olavs hospital
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Med jobben følger en av Norges beste pensjonsordninger, offentlig tjenestepensjon
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Birger Henning Endreseth
Tittel: Fagdirektør
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
St. Olavs hospital
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim