Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 670
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig 9 måneder vikariat i forbindelse med foreldrepermisjon fra juni 2024. Spir Helse er et veldrevet legekontor sentralt i Sandnes tilknyttet bl.a. 4 fastleger, BHT, kiropraktor, psykolog og jordmor. Listelenge 670 pasienter, 3-4 kurative dager samt 20% stilling ved helsestasjon for barn. Pridok journalsystem (skybasert).

Ved interesse ta kontakt på e-post malinsolgaard@gmail.com og sendt gjerne søknad og CV. Søker må ha fullført LIS1, fordel med erfaring fra allmennpraksis.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Malin Bu Solgård
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 47946010
E-post: malinsolgaard@gmail.com
Arbeidssted
Spir Helse
Langgata 59
4306 SANDNES