Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og er lokalisert i vakkert kulturlandskap i Hobøl, Indre Østfold kommune.
Vi har avtale med Helse Sør-Øst om å levere tjenester innen psykisk helsevern, til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblematikk. Vi har til sammen 32 pasienter til langtidsbehandling fordelt på to avdelinger. I tillegg har vi avtale om 11 plasser innen TSB.
Nå utvider vi avtalen vår innen psykisk helsevern og søker etter  psykiater som vil være med å videreutvikle vårt behandlingstilbud.
 
Stillingsbetegnelse: Psykiater
Kvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som lege med spesialisering i psykiatri
 
Dine oppgaver blir:
 • utredning, diagnostisering og behandling i fagområdet psykisk helse og rus, samt oppfølging av somatisk helse
 • ha overordnet behandlingsansvar for 10 - 12 pasienter, inkl. vedtaksansvar
 • delta i tverrfaglige møter
 • inngå i inntaksteam
 • delta i vårt fagråd sammen med virksomhetens psykologspesialister, legespesialister, samt lederteamet
 • undervise miljøpersonell og pasienter
 • ta del i enhetens/institusjonens fagutvikling
 
Vi trenger deg som:
 • ønsker å jobbe med personer i en vanskelig livssituasjon med et sammensatt sykdomsbilde
 • har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig i norsk/andre skandinaviske språk
 • er interessert og nysgjerrig, lytter aktivt og liker å jobbe tverrfaglig
 • liker å utvikle deg faglig og viser engasjement
 • er god på å jobbe selvstendig og i team, tar initiativ og er målorientert
 • er tilpasningsdyktig og ser etter løsninger i et dynamisk miljø
 
Hos oss får du:
 • handlingsrom til å jobbe innovativt innenfor gode faglige rammer
 • være med på å forme din egen arbeidshverdag
 • en effektiv ledelsesstruktur med kort vei til beslutningene
 • en åpen, støttende og inkluderende organisasjonskultur med humor, stor takhøyde og åpne dører
 • være en del av et kompetent og engasjert tverrfaglig team
 • jobbe i naturskjønne omgivelser og samtidig relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min.
 • gode parkeringsforhold tilrettelagt for el-bil
 • konkurransedyktig lønn
 
Vi tilbyr: 100 % fast stilling. 50% av stillingen inngår i bakvaktsordning. Tiltredelse: 21.10.24, eller etter avtale
Lønnsvilkår: Lønn etter avtale.
Søknadsfrist: 28.04.2024
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Ninni Andersen, tlf: 995 50 019, 
Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til firmapost@skjelfoss.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Skjelfoss psykiatriske senter
Psykisk helse
Kontaktperson
Navn: Ninni Andersen
Tittel: Enhetsleder Psykisk helse 2
Telefon: 995 50 019
E-post: nia@skjelfoss.no
Søknad
Søknad merkes: Psykiater PHV
Send søknad på mail
Arbeidssted
Bråteveien 31
1827 HOBØL