Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter arbeidsmedisiner/bedriftslege til 40 % fast stilling til vår klinikk på Kjøita. Som søker til stillingen bør du ha interesse for arbeidsmedisin, HMS - arbeid, bedriftshelsetjeneste og forebyggende helsearbeid generelt.

Arbeidstid vil primært være 08-15:30 på faste dager i uken på vår klinikk eller ute hos våre kundebedrifter. Noe forskjøvet arbeidstid må regnes med, men dette planlegges i god tid, og holdes til et minimum.
Vi er et selskap i stor vekst, og vi vil kunne se på større stillinger fortløpende i takt med økt etterspørsel.

Passer du inn i vår visjon som er: «Sammen skaper vi arbeidsglede», håper vi at du sender oss en kortfattet søknad med CV til mads.nyhus@medco-dinhms.no. Aktuelle kandidater intervjues fortløpende.
 
Bedriftslegen skal blant annet bistå med følgende i arbeidet hos våre kunder og i klinikk:
  • Arbeidsmedisinsk poliklinikk (individkonsultasjoner for personer med mulig arbeidsrelaterte helseplager eller sykdommer)
  • Helseundersøkelse av personell etter ulike forskrifter for å vurdere om de møter helsekrav (for eksempel for offshorearbeidere, dykkere. - seleksjonsmedisin)
  • Kartlegging og risikovurdering av relevante arbeidsmiljøfaktorer ute hos våre kundebedrifter
  • Arbeid med forebygging av yrkessykdom på gruppe nivå
  • Undervisning internt og eksternt om relevante arbeidsmedisinske tema
  • Tverrfaglig samarbeid for å løse arbeidsoppgavene på best mulig måte faglig sett
  • Rådgiving av kundebedrifter om tema innen HMS og arbeidsmedisin
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Bedriftslege
Arbeidsgiver
Medco dinHMS Agder AS
Kontaktperson
Navn: Mads Nyhus
E-post: mads.nyhus@medco-dinhms.no
Arbeidssted
Kjøita 17
4630 KRISTIANSAND S