Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Capio Fastleger Gjøvik åpner helt nytt legekontor i Gjøvik. Det utlyser i den forbindelse arbeid som fastlege på egen pasientliste. Legekontoret drives av Capio Fastleger AS, et søsterselskap til Volvat Medisinske Senter. Legekontoret er lokalisert sentralt i Gjøvik by med adresse Trondhjemsvegen 8. Driftsformen er selvstendig næringsdrift i gruppepraksis.

Capio Fastleger i Gjøvik har som målsetning å være Norges mest innovative fastlegekontor. Her tilbys du som lege en all-inclusive løsning som gjør at du kan konsentrere deg om pasientlisten og legejobben. Legen vil være selvstendig næringsdrivende i eget enkeltpersonforetak.

Gjøvik kommunes rolle og ansvar er begrenset til å tildele retten til arbeide som næringsdrivende fastlege på pasientlisten til den best kvalifiserte søkeren. Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Det vil bli inngått «Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordningen for selvstendig næringsdrivende lege». Alle spørsmål vedr organisering og betingelser rettes til Capio Fastleger Gjøvik v / Vahid Khazaei. Det henvises ellers til ASA 4310.

Leger i ALIS-forløp vil få avtale med Gjøvik kommune på lik linje med andre næringsdrivende ALIS-leger.  Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin og tilbyr supervisjon og veiledning gjennom spesialistutdanningen. Gjøvik kommune har egen ALIS-koordinator / Utdanningsansvarlig Overlege for LIS som skal sikre at ALIS får god oppfølging og at det tilrettelegges for spesialisering.

Listestørrelsen vil ved oppstart være 800 pasienter med et listetak på 1000 pasienter. Listetaket kan økes dersom legen ønsker det. Fastlegen deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktbelastningen er cirka to legevakt per måned.

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler. 
 • Ingen tilpliktet kommunal bistilling ved oppstart.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret ved ferie og annet fravær
 • Deltakelse i daglegevakt etter vaktfordeling mellom alle kommnens fastlege.

Kvalifikasjonskrav:
 • Det søkes etter lege med interesse for allmennmedisin.
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin ALIS (LIS3) med fullført LIS1.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til refusjon fra Helfo.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Krav om godkjent politiattest 
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel.
Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, motivasjon og personlig egnethet.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Ta gjerne kontakt med Capio Fastleger Gjøvik v / Vahid Khazaei for mer informasjon om stillingen, og hvilke planer vi har for fastlegeordningen i framtiden.

Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 94161355
Navn: Vahid Khazaei
Telefon: +47 97622811
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Capio Fastlege Gjøvik
Trondhjemsvegen 8
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image