Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er fem privatdrevne legesentre med til sammen 23 fastleger i Eidsvoll kommune. Leger som ikke er spesialist i allmennmedisin tilbys Alis-avtale og veiledning.

Det er fra 1.9.24 ledig fastlegehjemmel med 1200 pasienter ved Vilberg legesenter.

Vilberg legesenter DA er et veldrevet legesenter med 4 fastlegehjemler som fylte 30 år i 2023. Vi er et ungt kollegium hvor de gjenværende legene er to spesialister i allmennmedisin og en kommende spesialist i allmennmedisin. Vi har fem sekretærer som deler tre fulle stillinger. Legesenteret har felles inngang med stor og velrenommert fysioterapipraksis som legger til rette for tverrfaglig samarbeid.
Legesenteret har et godt utstyrt laboratorium med bla EKG, Spirometri, Celleteller, HbA1c etc.
Vilberg legesenter er beliggende rett utenfor kommunesenteret (Sundet) med kort avstand til NAV, Rådhuset, helsestasjon etc. og ca 2 km fra Eidsvoll stasjon. Det er 45 miinutters bilvei fra Oslo. 

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk. Tilknytningsform og andre betingelser avtales mellom tiltredende lege, avtroppende lege og gjenværende leger.

Da det er to ledige hjemler i Eidsvoll, èn etablert hjemmel og èn 0-hjemmel, oppfordrer vi til å søke på begge hjemlene hvis dette er aktuelt.


Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke

Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket

Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet

Øvrige opplysninger
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.

Søknader skal sendes i vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister. Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnummer (ikke eldre referanser enn fem år).

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommunelege
Telefon: 411 91 855
Navn: Vilberg legesenter v/Sigurd K. Fjeldbo
Tittel: fastlege/kontaktperson
Telefon: 476 43 399
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vilberg Legesenter
Smed Hagens veg 11
2080 EIDSVOLL