Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det opprettes en ny fastlegehjemmel ved Novo Helsesenter i Eidsvoll. Novo Helsesenter AS ble etablert høsten 2019 og holder til i nyoppussede lokaler sentralt på Råholt, 35-40 min kjøring fra Oslo og 5 min. gåavstand til Eidsvoll Verk stasjon. Senteret har et helsefaglig fellesskap med fem fastleger og LIS1. I tillegg er en spesialistpraksis og andre helserelaterte tjenester lokalisert i samme bygg. Det er underskudd på listeplasser i forhold til innbyggere i Eidsvoll og vi forventer god etterspørsel etter å tegne seg på en ny liste.

Hjemmelen opprettes fra 1.9.2024 eller etter avtale. I første omgang settes et listetak på 900 pasienter. Legen må selv avtale med senteret hvilken tilknytningsform som er aktuell.

Eidsvoll kommune er midlertidig godkjent som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialistutdanning. Kommunen oppretter ALIS-avtale ved behov og formidler tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for spesialiseringsrelaterte aktiviteter og kostnader.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Da det er to ledige hjemler i Eidsvoll, èn etablert hjemmel og èn 0-hjemmel, oppfordrer vi til å søke på begge hjemlene hvis dette er aktuelt.


Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt for Eidsvoll og Hurdal er samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke

Kvalifikasjoner
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et forholdsvis nyetablert legesenter

Øvrige opplysninger
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.

Søknader skal sendes i vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister. Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnummer (ikke eldre referanser enn fem år).

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Søker må angi i søknaden hvilke oppstarttidspunkt som er aktuelt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommunelege
Telefon: 411 91 855
Navn: Novo helsesenter AS v/Ilango Nadarajah
Tittel: fastlege
Telefon: 63 96 15 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Novo Helsesenter
Gladbakkvegen 2
2070 RÅHOLT