Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ågotnes legekontor søkjer fastlege
Øygarden kommune får  ledig  fastlege heimel frå september 2024 då noverande fastlege blir pensjonist. Heimelen er lokalisert ved Ågotnes legekontor  legekontor på Straume, ca 30 min kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 6 fastlegeheimlar tilknytt kontoret. Heimelen vil verte drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell og har 1300 pasientar på lista. Listetaket kan endrast både opp og ned etter ønske frå heimeleigar og samtykke frå kommunen og dei andre heimelseigarane ved kontoret. Det nyttast Infodoc journalsystem. Legekontoret er veldrevet med flinke og erfarne leger og hjelpepersonell og held til i moderne lokaler sentralt på Ågotnes.  Kommunen tilbyr ALIS vilkår for fastleger i spesialisering. Kommunen tilbyr ytterligere gode betingelser som fritak for annen kommunal legetjeneste og  pr tid fritak frå legevakt for alle fastleger. Hvis en ønsker å delta i legevaktordning ved Sotra legevakt vil fastlegene bli prioritert. For tiden er det 18. delt vaktordning. Kommunen har også eigne ordninger med omsyn til sjukefråver og foreldrepermisjon for næringsdrivende fastleger. Kommunen gir også gjenkjøpsgaranti for fastlegeheimelen hvis aktuelle lege mot formodning ikkje skulle trives i stillingen Kommunen er fleksibel med omsyn til oppstartstidspunkt.
Øygarden kommune har etter kommunesammenslåingen videreført de tilpasninger som er blitt gjort av de opprinnelige kommunene med omsyn til tilleggsordninger opp mot næringsdrivende fastleger. Dette er en medvirkende årsak til at kommunen har stabil og god fastlegeordning.
Velkommen som søker på fastlegestilling i Øygarden kommune.
Benytt elektronisk søknadsskjema
Norsk autorisasjon som lege
Fullført norsk turnusteneste/LIS1 tjeneste
God norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
 
Kontaktperson for stillinga: Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no eller tlf 55097226
 
Kvalifikasjonar: 
Fullført norsk turnusteneste/LIS1 tjeneste
God norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 
Kontaktperson for stillinga: Kommuneoverlege Stein-Inge Stigen
Stein.stigen@oygarden.kommune.no eller tlf 55097226
 
 
 
Personlege eigenskapar:
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
 
Søknadsfrist : 30.04.2024
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kontaktperson
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Ågotnes legekontor
Arbeidssted
Ågotnes legekontor
Skjergardsvegen 1376
5363 ÅGOTNES