Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Enhet for spiseforstyrrelser utreder og behandler pasienter med spiseforstyrrelser fra hele Innlandet etter henvisning fra lokal psykiatrisk poliklinikk. Enheten har sju døgnplasser og er organisert under DPS Gjøvik som én av sju kliniske enheter.

Behandlerteamet består av to overleger og en psykolog under spesialisering, samt nyopprettet stilling for lege i spesialisering. Miljøpersonalet er en tverrfaglig gruppe hvor flere har videreutdanninger innen psykiatri. Enheten er godkjent for bruk av tvang og som praksisplass for leger og psykologer i spesialisering. Behandlerteamet veileder andre enheter i divisjon psykisk helsevern og det er samarbeid med kommunehelsetjenesten både i for- og ettervern. Enheten har et høyt faglig nivå med dedikerte medarbeidere for pasientgruppa som de seneste årene har blitt yngre, de fleste er i alderen 18 til 22 år.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter
 • Individualterapi
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Bistå med somatisk og medikamentell vurdering
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Cand. med. med norsk autorisasjon som lege
 • LIS 3 
 • Klinisk erfaring
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

LIS i ulike stadier er også velkomne til å søke, det samme med fastleger som trenger sykehuspraksis


Personlige egenskaper

 • God relasjonskompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel med vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Muligheter for å planlegge egen arbeidshverdag innen enhetens rammer
 • Selvstendig arbeid under veiledning av spesialist
 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Dagstilling med fri i helger og høytider
 • En organisasjon som arbeider aktivt med strategi, utvikling og virksomhetsplaner for å gi god og likeverdig behandling
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Rune Nyhus
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 469 29 464
E-post: geir.rune.nyhus@sykehuset-innlandet.no
Navn: Hanne Eriksen Torp
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 986 45 406
E-post: hanne.eriksen.torp@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS Gjøvik enhet for spiseforstyrrelser, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik