Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lege m/autorisasjon
 
Kort presentasjon av stillingen og avdelingen/enheten:
 
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er det 2 ledige ferievikariat for lege med autorisasjon i 100 % stilling i 3 måneder ved våre to døgnenheter, Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet. For LIS 2 og 3 er det mulighet for forlengelse. Perioden gjelder fra 01.06.24 t.o.m. 31.08.24, men det er noe fleksibilitet i forhold til oppstart/ avslutning. Stillingen inngår i en 13 delt vaktturnus som forvakt ved døgnenhetene (totalt 22 plasser).


Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for klinisk forskning og innovasjon, samt Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet.
 
Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Pasientpopulasjonen preges av et bredt diagnosespekter som inkluderer psykoser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Det er flere som i tillegg har skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Vi samarbeider nært med andre sykehus og med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.
 
 
Akuttpsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet med ansvar for alle øyeblikkelig hjelp innleggelser i Diakonhjemmet sektor. Enheten har 11 døgnplasser og ca 550 innleggelser i året.
 
Allmennpsykiatrisk døgnenhet er en åpen enhet (ikke låste dører) med 11 pasientsenger.  Flertallet av pasientene er overført fra akuttpsykiatrisk døgnenhet.  De fleste pasientene er frivillig innlagt

Kvalifikasjoner
  • Personlig egnethet
  • Engasjement 
  • Fleksibilitet og samarbeidsevne
  • Faglig kompetanse / erfaring
  • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
  • Godt tverrfaglig miljø
  • Høy faglig kompetanse
  • veiledning / undervisning
  • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Carl M. Nesvåg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: (+47) 22 02 99 21
Arbeidssted
Diakoneveien 12
0370 OSLO