Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Universitetssykehuset Nord-Norge har ledig stilling for lege i spesialisering i generell kirurgi.

Vi trenger dyktige medarbeidere med genuin interesse for de kirurgiske fagfeltene. Ved UNN Tromsø har man som lege i spesialisering stor utviklingsmulighet innenfor alle de kirurgiske fagfeltene. Alle fagfeltene leverer kvalitet av høy nasjonal og internasjonal standard.

Lege i spesialisering i generell kirurgi vil inngå i kirurgisk primærvaktsjikt og rotere mellom gastrokirurgisk, urologisk, hjerte-, lunge- og karkirurgisk, bryst- og endokirurgisk fagfelt. Vaktsjiktet er 8-delt vaktturnus og innebærer nattarbeid. 

Det stilles tydelige krav om aktiv deltagelse for å nå utdanningsmålene. Mulighetene for personlig utvikling er stor og mulighetene mange ved UNN Tromsø. 

UNN Tromsø har et velutstyrt simuleringssenter for trening av kirurgiske ferdigheter.

Stillingen ligger formelt under Urologisk seksjon, men er en rotasjonsstilling der man får erfaring fra alle fagfelter før man bestemmer seg for hvilken spesialitet man vi ta.  

UNN HF er et regionalt helseforetak med ansvar for å sikre befolkningen i regionen spesialisthelsetjenester.

UNN Tromsø tilbyr spesialisert behandling til pasienter fra hele Nord-Norge.

Den kirurgiske virksomheten i UNN er funksjonsfordelt på de tre sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. Noe av utdanningen kan etter avtale derfor bli gitt i de kirurgiske avdelingene i Harstad og/eller Narvik. Se også utdanningsplaner på vår hjemmeside.

Tromsø by med sine 77 000 innbyggere tilbyr en unik kombinasjon av rå natur og rikelig med kulturelle og urbane tilbud. 

Begynnerdato: Snarest eller etter avtale.       

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • kunnskap om rammebetingelsene for spesialisthelsetjenesten
 • beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har høy motivasjon for de kirurgiske fagfeltene og pasientgruppen.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og medarbeidere.
 • Du er innovativ og utviklingsorientert.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Vi ønsker nye medarbeidere som er motivert for å jobbe lenge i UNN.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventningen
 • veileder under spesialistutdanningen
 • et stimulerende arbeidsmiljø i en avdeling med høy fagkompetanse, sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • bruk av moderne utstyr i pasientbehandlingen
 • godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Marius Håke Roaldsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 776 27351
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø