Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter lege, foreløpig i et vikariat, men med mulighet for fast stilling fra høsten 2024. Sengeenheten har i dag 10 pasientplasser i nye og delikate lokaler, og har en mulighet til å øke dette til 20 pasientplasser. Som lege hos oss får du faglige utfordringer kombinert med et godt arbeidsmiljø på tvers av profesjoner. Her er alle en viktig brikke - Her betyr du mer!

Klinikk Alta åpnet høsten 2019 og gir en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, som primært betjener pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Vil du se innsiden av din potensielt fremtidige arbeidsplass? 🎥 Ta en virtuell rundtur her.

Sengeenheten ligger under somatisk avdeling som består av blant annet:

 • Stor poliklinikk med medisinsk dagbehandling, dialyse, cellegift- og infusjonsbehandling 
 • Ambulerende spesialister fra Hammerfest og UNN som har polikliniske dager på spesialistpoliklinikken
 • Sykepleiedrevet hjertesviktpoliklinikk og søvn-/CPAP-tilknyttet poliklinikk
 • Stor og velfungerende røntgenavdeling
 • Jordmorstyrt fødestue
 • Et velfungerende laboratorie som analyserer de fleste prøver lokalt

I tillegg til er det et stort og godt utbygd psykiatritilbud og avhengihetsbehandling.

💰 Og husk at som arbeidstaker og innbygger i Finnmark får du flere økonomiske fordeler som gratis barnehage, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kroner og 12 timer gratis SFO per uke. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år.

Opplæring vil bli gitt før første vaktuke starter. 

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid: Visittgang, utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Tilse dialysepasientene ved behov når ikke ambulerende nyrelege er tilstede  
 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Journalarbeid/dokumentasjon
 • Nyfødtundersøkelser på fødestuen, samt akuttberedskap
 • Akuttberedskap ved allergiske reaksjoner på våre røntgenavdeling 
 • Ved fravær av indremedisiner på infusjonsenheten - tilse pasienter som kommer for infusjonsbehandling 
 • Endring av arbeidsoppgaver/ stillingsbeskrivelse kan forekomme, da Finnmarkssykehuset er i utvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Turnustjeneste/LIS1-tjeneste må være fullført i henhold til den nye ordningen for spesialistutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet med ønske om å videreutvikle sengeposten
 • Ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert
 • Personlig egenhet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vaktplanen består av 24 uker i løpet av et år, hvor 12 uker består av 5 dager og 12 uker består av 7 dager.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdstilbud
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Det jobbes med å få dette godkjent som sykehusår for leger i ALIS-forløp - ta kontakt for nærmere informasjon 

❤ HER BETYR DU MER!

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på denne  siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Lars Erik Arstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 95759811
E-post: lars-erik.arstad@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Somatisk sengeenhet, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
Markveien 31
9510 Alta