Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kar/thoraxkirurgisk avdeling har ledig fast stilling som LiS, perifer karkirurgi. 

Avdelingen har ansvaret for perifer karkirurgi og lungekirurgi.

Vi har egen tertiær hjemmevakt.

Avdelingen har egen vaktordning for LiS perifer karkirurgi.

Kar/thoraxkirurgisk avdeling har i 6 utdanningsstillinger for spesialiteten perifer karkirurgi. Avdelingen har p.t. åtte overleger med spesialitet perifer karkirurgi og 2 med spesialitet thoraxkirurgi.

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

Kvalifikasjoner avgjør vaktplassering (tilstedevakt eller LiS vakt kar).

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.
 

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Bred generell kirurgisk erfaring foretrekkes
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurdering
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert, fleksibel, innsatsvillig
 • Være lagspiller og bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Frode Arnt Olsbø
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4792249164
Hjemmeside
Arbeidssted
KAR og thoraxkir leger og stab, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen