Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegeavtaler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. 

Ved Nardosletta legesenter er det en ledig fastlegeavtale fra 1. september 2024. Avtalen har et listetak på 900 pasienter og listetaket kan endres dersom ønskelig.

Nardosletta legesenter er en allmennlegepraksis som i dag består av seks fastlegeavtaler. Legesenteret holder til på Nardo Center som er et kjøpesenter i stadig utvikling. Lokalene ligger i andre etasje og er romslige, lyse og trivelige. Det er god tilflyt av pasienter og gode parkeringsmuligheter for både pasienter og ansatte.

Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt arbeidsmiljø og et godt administrert, velutstyrt laboratorium. Alle legekontorene har eget gyn-rom og det er egne rom for småkirurgi, EKG og prøvetakning. Journalsystem ble nylig endret til Webmed. Per i dag har legene mulighet for hjemmekontor en dag i uken. 
Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås internavtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen. 

Ny lege må godta senterets internavtale. Vi oppfordrer både spesialister og ALIS til å søke.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra ca. 1. september 2024. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ring eier av fastlegeavtalen, Linda Moseng, mobil 976 36 733 eller kontaktperson på senteret Arnhild Bøgseth, mobil 412 06 942.

Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene for mer informasjon. 


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av fastlegeavtalen
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i fastlegeavtalen) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Rekrutteringskonsulent
Telefon: 475 07 036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Hans Baucks veg 1
7033 TRONDHEIM