Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegeavtaler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. 

Ved Idungården legesenter er en ledig fastlegeavtale fra 1. september 2024 med et listetak på 1450 innbyggere. Ny eier av fastlegeavtalen vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Idungården legesenter ligger midt i hjertet av Trondheim sentrum. Det er gode offentlige kommunikasjonsforhold. De ansatte har stort sett vært de samme fra senterets start i 1996 med lette utvidelser til de i dag er fire faste leger og har 3,2 faste sekretærstillinger.

De har et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Det er fleksibilitet med hensyn til kurs og til å stille opp for hverandre ved eventuelt fravær. 

Senteret er det eldste sjømannslegekontoret samt driver petroleumslegepraksis. En av legene er i tillegg dykkerlege. De har fast møte og internundervisning en gang per uke. Legesenteret har samarbeid med NTNU og har 6 års studenter utplassert. Senteret regnes som svært veldrevet og gir god inntjening.
Det er ønskelig med oppstart i fastlegeavtalen fra 1. september 2024. Endelig dato avklares med legesenteret. 
HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med eier av fastlegeavtalen Birger Koren, mobil 482 59 007 eller kontaktperson Magnus Halldorsson, mobil 959 29 756. 

Se Forskrift om fastlegeordning i kommunene for mer informasjon. 


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Rekrutteringskonsulent
Telefon: 475 07 036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Olav Tryggvasons gt. 24C
7011 TRONDHEIM