Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye fastlege? Vi søker nye kollegaer til hyggelig legekontor sentralt i Lillehammer

Sentrum legekontor ligger midt i Lillehammer, like ved jernbane og busstasjon. Legekontoret er et 3-legesenter. Vi bruker Webmed som journalsystem med nye PC-er på alle kontorer med mulighet for videokonsultasjoner. Laboratoriet er moderne og godt utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT, celleteller, utstyr til kryo-behandling, el. kaut., små-kirurgi m.m.

Vi har to meget dyktige helsesekretærer på fulltid. Innad på kontoret har vi kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær. Det er fire kurative dager i uken og en ukedag avsatt til administrasjon.

Det er to ledige stillinger
 • Liste med 1100 pasienter med mulighet for å justere listetaket.
 • Liste med 800 pasienter.

Lillehammer kommune har særskilt gode betingelser for fastleger. Om ønskelig tilbyr kommunen fastlønn for ALIS inntil 2 år.

Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til basistilskudd, et forsterket basistilskudd fra kommunen ut fra listestørrelse. Det kan søkes ytterligere driftstilskudd ved overgang til næringsdrift. Som næringsdrivende har kommunen sykefraværsordning og godtgjørelse for fravær grunnet egen og barns sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret. Kommunen dekker kurs. Hele ALIS forløpet, inkludert tjeneste i institusjon (Lillehammer Helsehus), tilbys i kommunen. 

Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakten med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Dagberedskap dekkes av kommunalt ansatte fastleger, unntatt noe fordeling i skoleferier. 

Lillehammer kommune jobber med prosjektet Bo trygt hjemme, med integrerte tjenester. Det er i første fase etablert legevaktsbil og trygghetspatrulje. Vi er i oppstarten av å utvikle samarbeid med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre. 


Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Enkelte dager med daglegevakt ift listestørrelse.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune.
 • Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for tjeneste i kommunal institusjon.
 • Muligheten til å jobbe i et veldrevet legesenter med godt innarbeidede interne rutiner og godt kollegialt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige fagpersoner.
 • Godt utstyrte legekontor i sentrum av Lillehammer
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Miriam Tvedt
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 91705889
E-post: miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no
Arbeidssted
Kirkegata 55
2609 LILLEHAMMER