Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en 5 døgns post  med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et  godt samarbeid med SI Tynset , 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige  lokaler og  faglig engasjerte kollegaer.

Vi har ledig  fast  stilling   som psykiater i " Tynsetmodell " med  tilstedeværelse 2 uker pr måned.

Stillingen  knyttes til døgn eller poliklinikk  utfra ønsker, erfaringer og driftsmessige behov.

Oppstart etter avtale

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Tynset  er dessuten et  område  i Sør-Norge med stabilt skiføre  om vinteren og et svært godt utbygd løypenett i umiddelbar nærhet.  Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

 

 Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges ved søknaden i webcruiter.

 Minimum to referanser hvorav en fra siste arbeidsgiver. 

Arbeidsoppgaver

 •  Behandlingsansvar for pasienter ved døgnenhet / poliklinikk / TSB team
 •  Utredning og behandling av bredt spekter psykiske lidelser inkl ruslidelser
 •  Ø hjelps vurderinger
 •  Tilsyn på somatisk sykehus  
 •  Deltagelse i tverrfaglig inntaksteam  
 •  Fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid
 •  Veiledning av ikke spesialister 
 •  Internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon 
 • Nylig erfaring  fra spesialisthelsetjeneste for voksne, døgn,  poliklinikk eller TSB. 
 • Trives med teamarbeid og veiledning av ikke spesialister  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter ift både pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.  
 • Søkere må beherske norsk språk godt  både muntlig og skriftlig  

Personlige egenskaper

 • Ha en samarbeidende stil og trives med tverrfaglig jobbing.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Arbeidsglad, strukturert og ansvarsbevisst
 • Være omgjengelig , positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi tilbyr

  • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med bredt sammensatt pasientgruppe
  • Et positivt arbeidsmiljø med faglig engasjerte og løsningsorienterte kollegaer
  • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter
  • Dagarbeidstid uten vakter  
  • Tjenestebolig
  • Svært gode  lønns og arbeidstidsbetingelser 
  • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
  • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sykehuset Innlandet HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Thor Hangaard
  Tittel: Avdelingsoverlege
  Telefon: 415 79 989
  E-post: Thor.Hangaard@sykehuset-innlandet.no
  Navn: Ingunn Rognstad Grutle
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: +4790567994
  E-post: ingunn.rognstad.grutle@sykehuset-innlandet.no
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Arbeidssted
  DPS TYNSET ,  Sykehuset Innlandet HF
  Sjukehusveien 7
  2500 Tynset