Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du onkolog og ønsker å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt og høyt kvalifisert arbeidsmiljø? Ønsker du en familievennlig arbeidstid? Da er dette stillingen for deg. 

Stillingen er på kreftpoliklinikk med vaktfri virksomhet. Vi jobber tett mot kirurgiske sengeposter hvor kreftpasientene er innlagt. For stråling blir pasientene henvist til Stavanger eller Bergen.

Fag og forsking står sentralt i Helse Fonna og det vil bli lagt til rette for dette.

Medisin avdeling B  er en av 11 avdelinger i klinikk for medisin Haugesund og Odda, i Helse Fonna.
Avd. B består av en sengepost innen fagområdene hematologi, endokrinologi og infeksjon. I tillegg består avd. B av medisinsk poliklinikk og en stor kreftpoliklinikk.  Avd. B har ansvaret for ikke-kirurgisk kreftbehandling for fagområdene onkologi og hematologi. 

Vi i Helse Fonna har to fast ansatte onkologar tilknytta kreftpoliklinikken og søkjer no éin til. Vi har også ein onkolog vikar i 50%. Størstedelen av pasientane er innan diagnosegruppene gastrointestinale cancer og mamma cancer. Ut over dette gir våre onkologar også behandling til andre diagnoser i samråd med onkologar ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Vi har eit tett samarbeid med onkologane på HUS og fleire av desse kjem til Haugesund sjukehus på månadsbasis. Dette er ei god hjelp og gir god moglegheit til å konferere fag og problemstillingar.  Hematologane, nevrologane, gynekologane og lungelegane bestiller kurer til eigne pasientar. Den framtidige planen er å få ein LIS i onkologi og utvide onkologien med sengepost.

Arbeidsoppgåver

 • Onkologen jobbar primært på dagtid som spesialist innan fagområdet, på kreftpoliklinikken
 • Arbeidet består i konsultasjonar, både fremmøte og digitale konsultasjonar,  bestilling av kurar i cytodose, tilsyn på avdelingar ved behov, undervisning, samt noko administrativt arbeide
 • Onkologen har tett samarbeid med palliativ team og dette skal prioriterast i det daglege arbeidet
 • Det er kvar veke tverrfaglege møter med palliativ team og MDT møter. Ein skal delta i tverrfaglege diskusjonar om behandling av kreftpasientar
 • Onkologen vil vere ein sentral person i arbeidet med utviklinga av tilbodet til kreftpasientar
 • Arbeidsstad vil vere ved Haugesund sjukehus
 • Delta i kliniske studier

Kvalifikasjonar

 • Norsk godkjenning som spesialist i onkologi innan oppstart i stillinga
 • Den som blir tilsett må kunne snakke og skrive norsk på høgt nivå
 • Onkolog med erfaring frå norske sjukehus vil ha eit fortrinn
 • Erfaring innan palliasjon er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer ein fagleg, fleksibel dyktig medarbeidar med gode evner til kommunikasjon med pasientar, pårørande og kollegaer.
 • Vi ønskjer ein medarbeidar med gode samarbeidsevner og som vil bidra til eit godt arbeidsmiljø.
 • Ein medarbeider som vektlegg å arbeide i team og få til gode resultat i fellesskap med kollegaer.

Vi tilbyr

 • Ein kreft poliklinikk med dyktige, erfarne og sjølvstendige spesialsjuekpleiarar
 • Godt samarbeid med mellom onkologar og spesialistar innan kirurgiske og medisinske fagområder
 • Samarbeid med Haukeland universitetssjukehus kan gi moglegheit for å delta i forskningsprosjekt.
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereisforsikring
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Familievennlig arbeidstid
 • Korte avstander til de fleste fasiliteter som feks barnehage, skole, kultur, idrettsanlegg m.m
 • Kort vei til flyplass

 

Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Lise Bruntveit
Tittel: Avdelingsleiar - medisin avdeling B
Telefon: +47 99647391
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling B, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND