Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det er ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Jessheimlegene.

Jessheimlegene er et veletablert legesenter som i Jessheim sentrum, med gangavstand til Jessheim tog-/busstasjon. Legekontoret holder til i Helsetunet, som er et helsehus med flere helseaktører som hjertespesialist, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer etc. Det er egne parkeringsplasser for leger og ansatte rett utenfor legekontoret. Kontoret er veldrevet, og lokalet er godt utstyrt, med Infodoc Plenario journalsystem, laboratorium, spirometri, EKG, 24 timer blodtrykk, tympanometer, tonometer mm. Det er et godt faglig og sosialt miljø.

Hjemmelen vil ved oppstart få overført 500 pasienter fra de øvrige fire legene ved senteret, og listetak vil bestemmes i samarbeid med den legen som tildeles hjemmelen. 

Kommunal bistilling på 7,5 timer per uke ved Ressurssenter for migrasjonshelse i kommunen er lagt til hjemmelen. Arbeidet her vil blant annet være førstegangsundersøkelse av asylsøkere og medisinsk oppfølging frem til pasienten har fått fastlege.

Ullensaker kommune er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og hvis du ikke er spesialist legges det til rette for spesialisering med ALIS-avtale.

Arbeidsoppgaver
  • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler på Campus Gardermoen
  • Kommunal bistilling 7,5 timer ukentlig ved ressurssenter for migrasjonshelse

Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på personlig egnethet i forhold til å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon for utdanningsaktiviteter.

Uselektert kurativ allmennpraksis med næringsdrift ved et veletablert legesenter. Ny lege forutsettes å kjøpe seg inn ved senteret, og må inngå kollegial samarbeidsavtale med de øvrige legene. Tiltredelse etter avtale.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47691167
E-post: anita.jeyananthan@ullensaker.kommune.no
Navn: Bård Kvam
Tittel: Fastlege
Telefon: 96503156
E-post: medibeha@gmail.com
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Furusethgata 12
2050 JESSHEIM
Søk på stillingen