Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en dyktig lege til vår legevakt. Stillingen er 100 %, fastlønnet i turnus.  
Kragerø Legevakt er lokalisert i idylliske Kragerø, med nær tilknytning til sjø og brygge. Legevakten er betjent hele døgnet med sykepleier, og lege i vaktberedskap fra klokken 16.00 på hverdager. Legen har tilstedeplikt fra klokken 23.00- 08.00, utover dette hjemmevakt med responstid på 20 min på hverdager. I helgen er det lege i vakt med tilstedeplikt hele døgnet.  
Legevakten er betjent av to faste legevaktsleger i 100 % stilling. Øvrige vakter dekkes av våre fastleger og faste vikarer. I denne stillingen må en påregne vakt hver 6 helg, med påfølgende friuke i turnus. Gjennomsnittlig vaktbelastning for øvrig er 2 vakter per uke. 
Det er moderat konsultasjonshyppighet store deler av året, men med økning i høytider og i sommerhalvåret grunnet feriegjester og periodeinnbyggere. 
Vi kan tilby deg ALIS avtale, konkurransedyktig lønn og delvis dekning av flytteutgifter. Kommunen har mange dyktige fastleger og fastlønnede leger. Vi ønsker å legge til rette for at du inkluderes i dette fagmiljøet.  
 
Arbeidsoppgaver: 
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utrykninger og sykebesøk. 
 • Kommunikasjon med andre instanser som AMK, hjemmetjeneste og KAD/sykehjem. 
 • Medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder ved legevakta. 
   
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1 tjeneste. 
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. 
 • Fordel med erfaring fra legevaktsarbeid. 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. 
Generell IT- kompetanse. 
 
 
Personlige egenskaper:
 • Du er engasjert og kan bidra positivt til fagutvikling, kvalitetsforbedring og et godt arbeidsmiljø. 
 • Du har gode samarbeidsevner og er fleksibel. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Ved tilsetting må politiattest fremlegges. 

Tiltredelse etter avtale. 
 
Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
 • I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepenson. Der de flesete tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre - og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. 
 
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.  

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. Vil du vite mer om pensjnsordningen ? https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt

I Kragerø kommune blir alle ansatte medlem av KLP/SPK med 2 % av lønnen. Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune, derav  6. mnd pøvetid.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marthe Rønning Klausen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90055228
E-post: marthe.r.klausen@kragero.kommune.no
Navn: Merete Kimestad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91678065
E-post: Merete.Kimestad@kragero.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gamle Kragerøvei 30 og 32
3770 KRAGERØ
Søk på stillingen