Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

ARA Follo døgn søker lege i vikariat.
ARA Follo døgn består av 2 enheter med totalt 40 årsverk og er lokalisert sentralt i Ski. Avrusningsenheten (7 plasser) gir tilbud om avrusning av alkohol, vanedannende medikamenter og illegale rusmidler. ROP enheten (9 plasser) tilbyr behandling for pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse.

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og utfører tjenester i henhold til krav og forventninger i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).
ARA Follo døgn er organisert under ARA Ahus, som er en av landets største avdelinger for behandling av rus og avhengighetslidelser, med opp mot 250 årsverk. Vår avdeling dekker et stort geografisk område og består av 9 kliniske seksjoner, fordelt på 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner. Avdelingen er opptatt av å gi god, virkningsfull og nyttig behandling til våre pasienter. Videre er vi opptatt av videreutvikling av den helsehjelpen vi gir både faglig, organisatorisk og å ta i bruk nye digitale løsninger som kan understøtte det kliniske arbeidet. 

Vi søker nå autorisert lege, lege uten turnus, i 100 % vikariat 5 mndr, ved ARA Follo døgn. .

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.

Vi ser frem til å motta din søknad og ønsker deg velkommen til vårt engasjerte team ved ARA Follo Døgn.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar 
 • Medisinsk ansvarlig
 • Inntak og utskriving av pasienter i seksjonen
 • Bistå andre faggrupper med medisinskfaglig kompetanse
 • Intern undervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, gjerne turnusventer/lege uten turnus.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Evne å skape trygge relasjoner.
 • Initiativ og selvstendighet i kombinasjon med evne til å lede team til tverrfaglighet.
 • Tilpasningsdyktig og lojal til beslutninger.
 • Interesse for pasienter med kombinasjon rus- og avhengighetslidelser.
 • Evne å håndtere utfordrende situasjoner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Mulighet til å utvikle deg sammen med andre dyktige fagfolk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Therese Falkenhall Nordstrøm
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90608361
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Follo døgn, Akershus universitetssykehus HF
Vestveien 15
1423 Ski