Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det blir ledig fastlegehjemmel ved Drangedal Legekontor fra 1. juni 2024, da en av våre fastleger går over i annen virksomhet. Tiltredelsestidspunkt kan avtales 

Kommunen har ett legesenter med 4 fastlegehjemler. Stabile og erfarne kolleger, både leger og hjelpepersonell. CGM journalsystem er installert ved kontoret. Alle leger har hjemmekontorløsningen fra CGM, i kommunal regi. Lokaler, utstyr, laboratorietjeneste og datatekniske løsninger av normalt god standard. Kontoret driftes for tiden i henhold til § 8.2 ASA 4310, med gunstig leieavtale for utstyr, lokaler og hjelpepersonell. 

Avtroppende lege har 650 pasienter på liste, med 3 kurative dager pr uke. Det er mulighet for utvidelse av listelengde i samråd med kollegiet. Alle legene praktiserer 1 administrasjons dag pr uke. Vi praktiserer kollegial fraværsdekning, og administrasjonsdager, ferie- og fridager, må avklares internt, av hensyn til forsvarlig drift ved kontoret. I henhold til regelverket, kan man bli tilpliktet kommunale arbeidsoppgaver på sykehjem og/eller helsestasjonen. Disse oppgavene er pr dags dato ivaretatt. 

Det er kostnadsfri overtakelse av liste.


Arbeidsoppgaver
Virksomheten omfatter overveiende allmennlegearbeid og offentlig legearbeid etter avtale. Kommunen er oversiktlig, og det er svært godt samarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Legene fremhever spesielt at eldreomsorgen er omfattet av gode tjenester. 

Drangedal kommune har legevaktsamarbeid med Skien interkommunale legevakt. Det forutsettes deltakelse i legevakt, med 12 vakter pr halvår. Kommunens KAD- tilbud, somatikk, er etablert ved Skien Helsehus.

Vi forventer at vår nye lege har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Av hensyn til sammensetningen av fastleger i kommunen, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Søknaden sendes elektronisk.

HPR nummer oppgis i søknaden


Kvalifikasjoner
  • Autorisert lege
  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • All erfaring og kompetanse, spesielt relatert til kommunal sektor, vil ha betydning
  • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • God arbeidskapasitet
  • Fleksibilitet

Vi tilbyr
Vi velger å beskrive stillingen som en familievennlig fastlegehjemmel. Og vi tar gjerne i mot søkere, som eventuelt kan ha et ønske om å ha fellesliste fordelt på 2 leger. 

Søkere kan velge tilknytningsform, enten i form av næringsdrift med noe subsidiering fra kommunen, eller fastlønn med aktivitetsavhengig bonusavtale. 

Kommunen vil legge til rette for spesialisering, i tråd med sentrale avtaler. 

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Walter Gdynia, tlf. 948 77 741
Tillitsvalgt Legeforeningen Lise Marita Moen, tlf. 911 42 138
Kommunalsjef helse og velferd Hilde Molberg, tlf. 994 89 122
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drangedal kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde Molberg
Tittel: Kommunalsjef Helse og Velferd
Telefon: +47 35 99 71 61
Arbeidssted
Gudbrandsveien 7
3750 DRANGEDAL