Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Drammen DPS døgnseksjon søker overlege som ønsker å arbeide klinisk sammen med dyktige og trivelige kollegaer på Konnerud i Drammen. Din jobb vil være utredning og behandling av pasienter med varierte helseutfordringer i en allmennpsykiatrisk setting. Du vil arbeide tett sammen med klinikkens sykehusfunksjoner og DPSets polikliniske team herunder også avdelingens to Fact-team for å sikre hensiktsmessige og trygge pasientforløp. Du vil også være sentral i arbeidet med å utvikle fremtidens døgntjenester i DPS-området i Vestre Viken.
 
I Klinikk for psykisk helse og rus er det fem distrikts-psykiatriske sentra, DPS, med tilhørende døgnseksjoner. De er lokalisert i hhv Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike og utgjør DPS-området. Vi er ca 700 dyktige og engasjerte fagpersoner  som arbeider tett sammen med resten av helsefellesskapet i 21 kommuner om å løse samfunnsoppdraget, å skape gode og likeverdige helsetjenester for befolkningen.
 
Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus, PHR. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Holmestrand, med et befolkningsgrunnlag på ca. 144.000 innbyggere. Drammen DPS består pt av fire polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud er sammen med døgnseksjonen lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Fagmiljøet i Drammen DPS er i gang med et spennende arbeid som omhandler utprøving av KI til hjelp i journalskriving i samarbeid med forskningsmiljøer i PHR og sykehuset for øvrig.
 
Vi mener at det gjøres godt arbeid i hele DPS-området, men vi tror vi må tenke nytt og prioritere smartere fremover. Både i forhold til arbeidsmiljø, kompetanseprofil og ikke minst fag- og tjenesteutviklingen. For å få det til er det etablert et utviklingsprosjekt med en tidshorisont på tre år der også DPS-områdets døgntjenester skal vurderes. Dette arbeidet kan lede til at arbeidssted Konnerud kan endres til arbeidssted i Asker eller Bærum på kort sikt.
 

Er du nysgjerrig? Ikke nøl med å ta kontakt for en uformell prat!

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne
 • Somatiske undersøkelser
 • Tverrfaglig samarbeid internt/eksternt
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov
 • Delta i 12 delt hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes grunnleggende IT-kunnskaper
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • God arbeidskapasitet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Gjermund Solli
Tittel: Seksjonsleder
E-post: Gjermund.Solli@vestreviken.no
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: Birgit.Kruska@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DDPS Døgnseksjonen Konnerud, Vestre Viken
Torsbergveien 20
3032 Drammen
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image