Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en 60 % fast stilling som rådgivende overlege. Arbeidssted er ved vår avdeling i Oslo og det forventes tilstedeværelse i avdelingen innenfor ordinær arbeidstid.
Avdelingen har et landsdekkende ansvar for å behandle klager på yrkesskade- og yrkessykdomsområdet. Det er derfor ønskelig med relevant spesialisering og erfaring med denne type saker. Yrkesskade- og yrkessykdomsområdet har også en del rettssaker, hvor rådgivende overlege må stille som sakkyndig vitne i lagmannsretten. I tillegg behandler avdelingen klagesaker på sykepenger.
Rådgivende overlege er en støtte for saksbehandlerne i deres medisinske vurderinger. Ved behov skal saksbehandler diskutere saken med rådgivende overlege. Dette skjer enten en til en, eller i saksdrøftingsverksted. Når vurderingen fra rådgivende overlege er egnet til å ha betydning i saken, må uttalelsen gjøres skriftlig.
NAV Klageinstans har i dag ni overleger i ulike stillingsstørrelser, til sammen ca. 5,3 årsverk. Disse har kontorsted i en av våre seks avdelinger. Våre rådgivende overleger har ulike spesialiteter og erfaringsbakgrunn. Vi har et godt miljø, både faglig og sosialt, og treffes regelmessig for å drøfte ulike trygdemedisinske problemstillinger. Selv om våre rådgivende overleger er spredt ut i våre seks avdelinger, så bistår de hverandre på tvers for å utjevne arbeidsbelastning og benytte hverandres spesialiteter.

Arbeidsoppgaver
 • være en medisinsk ressurs for saksbehandlerne
 • gi trygdemedisinsk rådgivning, både skriftlig og muntlig, i enkeltsaker
 • gi rettledning og undervisning av etatens ansatte og samarbeidspartnere
 • gi systematiske tilbakemeldinger i organisasjonen
 • gi medisinske vurderinger i saker for Lagmannsretten og stille som sakkyndig vitne for staten i aktuelle saker
Kvalifikasjoner
 • medisinsk embetseksamen med gyldig norsk autorisasjon
 • ønskelig med spesialisering innen arbeidsmedisin, men også andre spesialiteter som f.eks. samfunnsmedisin, psykiatri, nevrologi, fysikalsk medisiner og allmennmedisin kan være aktuelle
 • erfaring fra tilsvarende arbeid og gjerne fra NAV er en fordel. Det er også en fordel med erfaring fra yrkesskadesaker.
 • må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og med god arbeidskapasitet
 • interesse for trygdemedisin
Vi tilbyr
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • aktive og engasjerte kollegaer
 • lønn kr. 1.120.000 til 1.220.000 tilsvarende 100 % stilling i stillingskode 0207 Overlege
 • muligheter for faglig påfyll og utdanningspermisjon
 • for fastlege eller spesialist med driftsavtale tilstås det praksiskompensasjon etter Særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten
 • vi ber om at du legger relevante vitnemål og attester ved søknaden
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV Klageinstans
Kontaktperson
Navn: Tor Harald Christiansen
Tittel: Sjefslege
Telefon: 95799971
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
C. J. Hambros plass 2
0164 Oslo
Søk på stillingen