Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gleditschgården Legesenter består av et faglig sterkt kollegium, med 4 spesialister i allmennmedisin. Det er et lærerikt miljø med en sammensatt pasientpopulasjon og varierte oppgaver. Legesenteret holder til i sentrale og trivelige lokaler – midt i Sandefjord sentrum.
 Størrelse på fastlegeavtalen: 100% (Mulighet for kontordag en dag i uken)
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege, med fullt listeansvar for sine pasienter
 • Hjemmelen har pr. i dag et listetak på 900 pasienter med mulighet for å øke eller redusere pasientliste etter ønske fra overtagelse
 • Samarbeide med de andre legene på kontoret om dekning av ø-hjelp for hverandre de dagene andre har fravær
 • Bidra til oppgaver knyttet til drift av legekontor
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt, lav vaktbelastning (Ca. 1-3 vakter/mnd)
 • Journalsystem: InfoDoc Sky
 Det vises ellers til rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen, og fastlegeforskriften.
 
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege, og godkjent turnus / LIS 1 eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • ALIS/leger i spesialisering i allmennmedisin oppfordres til å søke
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som allmennlege er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene 
Vi tilbyr
 • Et lærerikt kollegafellesskap
 • Tilrettelagte og velutstyrte lokaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • InfoDoc Journalsystem – Skybasert, godt tilrettelagt for arbeid hjemmefra
 
Sandefjord kommune satser på sine fastleger! Kommunen og fastlegene samarbeider godt og vi ønsker at alle våre fastleger skal ha arbeidsvilkår som gjør det mulig å være både lege på dagtid, samt ha tid til familie og fritid etter endt arbeidsdag. Det er svært lav legevaktsbelastning, og vi jobber stadig med å redusere den ytterligere for de som ønsker det.
 • Du kan søke om etableringstilskudd hvis du velger å etablere deg i ledig fastlegehjemmel i kommunen.
 • Du får også økonomisk kompensasjon for inntil 10 dager pr år hvis du er syk eller er hjemme med sykt barn.
 • Du får dekket utgifter til kurs og seminarer, og kommunen vil sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS-avtale.
Vi er en raskt voksende kommune med stor tilflytting og spennende utviklingsmuligheter. Det er kun en drøy time til Oslo, ca 30 minutter til Grenlandsområdet og vi har vi Torp flyplass med mange internasjonale destinasjoner. Vi har også fergeforbindelse til Sverige og det er kun 15 minutter til nabobyen med fergeforbindelse til Danmark.
Fastlegeavtalen kan overtas fra 1.mai, eller etter nærmere avtale.
Kontaktperson: Tina Trollsås (tina.trollsas@sandefjord.kommune.no). Ta kontakt for en uforpliktende prat, eller for å settes i kontakt med hjemmelsinnehaver eller øvrige kollegaer etter ønske.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Tina Tgrollsås
Tittel: Rådgiver
Telefon: 92234007
E-post: tina.trollsas@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Gleditschgården legesenter
Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD