Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
2 ledige fastlegehjemler ved Listalegene A/S. Veldrevet lister over flere år. Legesenteret har blant annet moderne utsyr som Spirometri, Ekg, ultralyd. Diff maskin.

Ved legesenteret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler og  2,4 årsverk med helsesekretærer. Fastlegehjemlene er selvstendig næringsdrivende.  Det vil etter hvert bli utlyst en fastlegehjemmel til i Farsund kommune som selvstendig næringsdrivende ved et annet legesenter dersom feks par skulle søke. 

Legene tildeles avtalehjemmel som selvstendig næringsdrivende. Svært gode betingelser inntil kr 850 000,-  i økonomisk støtte. 

Farsund kommune vil vurdere om nordsjøturnus/rotasjon er aktuelt dersom tilstrekkelig med søkere ønsker dette. 

Tiltredelse: snarest.

Farsund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtale med utvidet tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering.

Presentasjon av Farsund kommune:
https://drive.google.com/file/d/1RBbmT--YSTvfx5nfz7RXhAw6fvjSetPa/view

For nærmere orientering om Listalegene A/S  kontakt fastlege Alexander Ytredal tlf: 93004438 eller mail: alexytredal@yahoo.no. 

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege
 • Offentlige oppgaver må påregnes, inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemlene følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/planlagt videreutdanning i allmennmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege vil vektlegges
 • Gode digitale ferdigheter
 • Det stilles krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Søkeren må være interessert i faget allmennmedisin og interessert i faglig oppdatering
 • Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Økonomisk tilskudd inntil 850 000,- det første driftsåret* 
 • Gratis veiledning ved  etablerering av enkeltmannsforetak, inntreden i legesenterets selskap osv.
 • Kommunen garanterer for ALIS tilskudd inntil 300 000,-
 • Et friskt og motiverende arbeidsmiljø
 • Tilbud om kommunal ansettelse med prosenttillegg av inntjening i startfasen 
*Vilkårene for økonomisk tilskudd er at det benyttes til driftsutgifter som for eksempel husleie, hjelpepersonell og nødvendig utstyr som kan dokumenteres.  Dersom avtale om fastlege avsluttes før det har gått 4 år fra oppstart skal kommunen ha tilbakebetalt forholdsvis del av beløpet.  Det forutsettes oppstart som selvstendig næringsdrivende ved signering av fastlegeavtale. 

Tildeling av økonomisk tilskudd er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men et tiltak i arbeidet med å rekruttere fastleger til Farsund kommune.
 
For ALIS
Stillingene er aktuell både for erfarne allmennleger og for leger under spesialisering. Det er muligheter for å få obligatorisk veiledning på arbeidsplassen, forutsatt at det blir tilsatt allmennlege ved Listalegene A/S. Farsund kommune inngår ALIS-avtale med leger i spesialisering etter ny ordning. ALIS-tilskuddet gir gode kompensasjonsordninger for utgifter knyttet til læringsaktiviteter. For mer informasjon om ALIS-tilskuddet se Helsedirektoratets sider: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-alis-og-veiledning

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. 

Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00 / 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Abraham Berges Vei 5
4560 VANSE
Søk på stillingen