Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er ledig fast stilling som overlege for spesialist i generell kirurgi, evt spesialist i gastroenterologisk kirurgi ved Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål.

Startdato 1.9 2024,  eller etter avtale med seksjonsleder Tom Glomsaker.

Avdeling for gastro- og barnekirurgi (AGK) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største spesialavdeling innen gastroenterologisk kirurgi. Vi har drift på fire lokalisasjoner:

 • Radiumhospitalet: Onkologisk bekkenkirurgi med lokalavansert rectumcancer, CRS-HIPEC- og sarcom behandling.
 • Rikshospitalet: Lever-, pankreas- og galleveiskirurgi.
 • Aker: Fedmekirurgi. Dagkirurgi.
 • Ullevål: Kolorektal-, øvre gastrointestinal-, generell kirurgi og traumekirurgi.

Barnekirurgisk seksjon har drift på Rikshospitalet og Ullevål. Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål har 22 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professorat. Det er et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning.

Vi har 30 stillinger for LIS i gastroenterologisk kirurgi /generell kirurgi.

Enhet for øvre gastrokirurgi behandler pasienter på lokal- og regionsnivå med benigne og maligne sykdommer i øvre gastrointestinaltractus. I tillegg inngår noen av seksjonens leger i drift av fedmekirurgi på Aker sykehus og i den dagkirurgiske virksomheten på Aker. En stor del av virksomheten er generell kirurgi.

Kolorektalenheten har stor elektiv virksomhet innen malign kolorektal kirurgi, IBD, anoproktologi, abdominal fistelproblematikk og generell kirurgi.

Seksjonens overleger inngår i eget bakvaktsjikt. Begge enheter har stor dagkirurgisk, poliklinisk og endoskopisk aktivitet.

Søknad sendes elektronisk i Webcruiter.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver avtales i henhold til søkerens kvalifikasjoner og behov i avdelingen. De vil hovedsakelig være knyttet opp mot generell kirurgi (Brokk, gallesteinsproblematikk, evt anoproktologi, akuttkirurgi mm), men søkers kvalifikasjoner og interesser vil være avgjørende for endelig avtale om arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsoppgavene er 100 % i AGK. Det er et særskilt mål å utvikle den generelle kirurgien og utvikle effektive pasientforløp og bidra til kvalitetsforbedring av alle deler av denne virksomheten inkludert dagkirurgi.
 • Til stillingen er det ønsket å knytte et fagansvar for definerte pasientgrupper.
 • Til stillingen vil det også vurderes å tillegge et særskilt ansvar for LiS 1 i seksjonen.
 • Søker må være innstilt på å arbeide ved flere lokaliteter og være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter og LIS.
 • Om det av forskjellige grunner er ønskelig med en stilling uten å gå vakt, kan det også diskuteres.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være godkjent norsk spesialist i relevant spesialitet.
 • Søker i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert.
 • Det kreves tilstrekkelig kirurgisk kompetanse og dokumentert interesse for fagområdet, samt interesse for forskningsprosjekter innenfor avdelingens satsningsområde.
 • Det forventes generell interesse for forskning, og forskningskompetanse vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger ved et universitetssykehus med store faglige ressurser.
 • Avdelingen har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Tom Birger Glomsaker
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4748250264
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image