Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sørlandet sykehus HF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger ved Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Avdelingen er inndelt i seksjon Kristiansand, seksjon Arendal og habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Psykiatrisk sykehusavdeling seksjon Kristiansand flyttet i mars 2023 inn i Nybygg psykisk helse. Ved Nybygg psykisk helse har Psykiatrisk sykehusavdeling syv døgnenheter med ti døgnplasser hver og en poliklinikk.
Enhet for tidlig utredning av psykoselidelse tilbyr utredning og behandling av
alvorlige psykiske lidelser. Enhet for psykose og ruslidelser tilbyr utredning
og behandling av alvorlige psykiske lidelser med og uten samtidig
rusmiddelavhengighet. Begge enheter har fylkesdekkende funksjon. Behandlere vil være tilknyttet et stort kontorareal i andre etasje som gir mulighet for tett samarbeid med andre kolleger.

Vi har ledig:
1 x 100% st. fast  som overlege i psykiatri ved Enhet for psykose og ruslidelser

1 x 100%  st. fast som overlege i psykiatri ved Enhet for tidlig utredning av psykoselidelser

Spesialister i psykiatri og leger med kort tid igjen av spesialisering i psykiatri oppfordres til å søke. 

Oppgi gjerne i søknaden hvilke(n) stilling(er) du søker på.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse
 • Veiledning av ansatte og samarbeidspartnere i klinikken
 • Deltakelse i bakvaktsordning som for tiden er 16-delt
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialisering i psykiatri (leger med kort tid igjen av spesialisering i psykiatri oppfordres også til å søke)
 • Erfaring med forvaltning av psykisk helsevernloven
 • Erfaring fra veiledning av leger i spesialisering i psykiatri er ønskelig
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeidssted i nye lokaler med stort kollegafellesskap
 • Introduksjonskurs
 • Pensjonsordning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole Kristian Drange
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4747623258
Navn: Rune Peersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4738132177
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Andreas Kjærs vei 93
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image