Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du lege, samfunnsengasjert og ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i regionen vår? Nå søker vi etter en ny kollega med interesse for samfunnsmedisin, og særlig engasjement for folkehelse.

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er et samarbeid mellom kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, hvor Hamar kommune er vertskommune. Enheten har fire stillinger for kommuneoverleger og tre stillinger for rådgivere innen miljørettet helsevern. Dette gir et bredt og robust fagmiljø.

Vi vil kunne vurdere ulike spesialiteter, tilleggsutdanninger og erfaringsbakgrunn som er komplementære til kompetansen som allerede finnes i enheten. Det forutsettes at man går inn i spesialiseringsløp i samfunnsmedisin.

 

Arbeidsoppgaver

Som kommuneoverlege er du medisinskfaglig rådgiver i kommunen. Dette innebærer en rekke ulike oppgaver og fagområder, og vi vil særlig fremheve:

 • Folkehelse – bidra tverrsektorielt i kommunens folkehelsearbeid, blant annet i oversiktsarbeidet, planarbeidet og på tiltaksnivå
 • Miljørettet helsevern – i samarbeid med rådgiverne i enheten planlegge tilsynsvirksomhet, behandle klagesaker og gi innspill til plan- og byggesaker
 • Smittevern – blant annet utarbeide smittevernplanverk, ha oversikt over den infeksjonsepidemiologiske situasjonen regionalt, håndtere smitteutbrudd og andre enkeltsaker
 • Beredskap – delta i arbeidet med planverk og i kommunens kriseledelse
 • Medisinskfaglig rådgivning i plan- og tjenesteutvikling i kommunene
 • Medisinskfaglig rådgivning og saksbehandling i enkeltsaker
 • Øvrige arbeidsoppgaver innenfor enhetens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i samfunnsmedisin, eller ønske om å gå inn i spesialiseringsløp i samfunnsmedisin
 • Erfaring med kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling eller annet arbeid på gruppe-/systemnivå er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God forståelse for engelsk muntlig og skriftlig
 • Gyldig førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, engasjert og utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet og evne til å gjøre nødvendige prioriteringer
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til tverrfaglig og helhetlig tenkning
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et solid og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Et positivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning i samfunnsmedisin
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid uten vaktbelastning
 • God pensjonsordning (KLP)
 • Vilkår for øvrig etter gjeldende avtaler mellom KS og Legeforeningen

Felles for stillinger i Hamar kommune:

 • Lønn etter sentrale og lokal avtaler
 • Hamar kommune har egen lønnsstige for sykepleiere hvor nytilsatte innplasseres med årslønn avhengig av utdannelse og ansiennitet
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og overtallighet
 • For stillinger der det er krav om førerkort må dette fremlegges før tiltredelse
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler
 • For stillinger som krever det må den som tilsettes gi opplysninger om tuberkuloseforhold og MRSA-status som vedlegges tilbud om stilling
 • For stillinger som krever politiattest jf helsepersonelloven § 5-4 må attest forevises før tiltredelse
 • Hamar kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktperson
Navn: Hagerup, Yvonne
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 908 32 495
Arbeidssted
Samfunnsmedisinsk enhet, Hamar kommune 
Ankerskogvegen 7
2319 HAmar