Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Senter for kreftbehandling søker etter spesialist i onkologi med interesse for lokalsykehus. LIS 3 kan også søke.

Siden 1. mars 2020 har Diakonhjemmet sykehus gjennom en gradvis innfasing fått overført ansvaret for medikamentell kreftbehandling for pasienter bosatt i våre tre bydeler. Dette er behandling som tidligere ble gitt ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset har også fått et økt ansvar innenfor palliasjon.

Vi har ledige 2 vikariater med mulighet for forlengelse:
- 20% med varighet 4 mnd.
- 100% med varighet 3 mnd.
Begge med fortløpende vurdering og snarlig tiltredelse.

Klinikk for medisin er en ikke seksjonert klinikk med 76 senger fordelt på 4 sengeposter. Intensivavdelingen deles med øvrige avdelinger på sykehuset. Klinikken dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi.  Klinikken har per i dag to hematologer og to overleger innen palliativ medisin som også er spesialister i onkologi. Klinikken er godkjent som utdanningsavdeling innen øvrige medisinsk spesialiteter.

Senter for kreftbehandling som administrativt er organisert under Klinikk for medisin har pr. i dag 4 overlegestillinger i onkologi. Det legges vekt på helhetlige og strømlinjeformede pasientforløp med tett samarbeid mellom poliklinikk, kreftsenteret, palliativ enhet, sengepostene og øvrige samarbeidende avdelinger som røntgen og laboratoriet. 

Kvalifikasjoner
  • Søker må ha solid faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Erfaring innen medikamentell onkologi og palliasjon vektlegges. Du må ha en interesse for å være med å utforme det fremtidige krefttilbudet ved Diakonhjemmet sykehus. Søker må beherske et av de skandinaviske språk. 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
  • Vi legger vekt på faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør,  gode samarbeidsrutiner, fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.
  • Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team. 

Vi tilbyr
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
  • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og
servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Veslemøy Cecilie Garmark
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO
Søk på stillingen