Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har per tid 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Madlaklinikken
Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har tilplikt legevakt.  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling skjer etter behov fremfor preferanse.
Kommunen er tilknyttet nasjonal Alis tilskuddsordning. Etableringstilskuddet knyttes til søker med bindingsavtale og  vil regnes som en engangsutbetaling til nye fastleger i kommunen.

Madlaklinikken:
Hjemmel med listestørrelse på ca 1000.  Tiltredelse snarest.
Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 5 erfarne fastleger i tillegg til denne hjemmel og 4,7 årsverk hjelpepersonell. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler. 
Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Arbeidsmiljøet er stabilt og det er en  velfungerende gruppe praksis.  Stedlig veiledning LIS3 kan tilbys.
Madlaklinikken har akuttrom, velutstyrt lab samt mulighet for EKG, spirometri og 24t BT måling. 
Journalsystem: CGM. 
Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller forhenværende hjemmelshaver Mojtaba Ershadi tlf. 940 68 085, vedrørende liste og forhold ved legesenteret. Ved andre spørsmål rundt hjemmelen tas det kontakt med Gro Merete Ringsø Stavanger kommune, 91163327

Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen - samfunnsmedisinsk avd.
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Madlaklinikken
Arne Rettedalsgt 12
4007 STAVANGER
Søk på stillingen