Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker regional smittevernoverlege for vårt Regionale kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Smittevern i helsetjenesten er en praktisk, evidensbasert tilnærming for å forebygge at pasienter og personell får infeksjoner. Godt og effektivt smittevern krever tiltak og bidrag i alle nivåer, fra myndighetene til kommune- og spesialisthelsetjeneste, personell med og uten pasientkontakt, og pasienter. Dette gjør smittevern til et unikt fagområde innenfor kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, smittevern har relevans for alle!

Regionalt kompetansesenter for smittevern koordinerer smittevernarbeidet i Helse Midt-Norge. Kompetansesenteret bistår helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket ved å gi råd innenfor smittevern, overvåke utvalgte infeksjoner, og deltakelse i oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
St. Olavs hospital er tildelt ansvar for kompetansesenteret som har to overleger og to regionale smittevernrådgivere. Kompetansesenteret er en del av Seksjon for smittevern i Fagavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Ditt hovedansvar som regional smittevernoverlege er å faglig lede kompetansesenteret og påse at kompetansesenteret driftes jamfør Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten.

I praksis betyr det at arbeidsoppgavene omfatter:

 • Fylle stillingen jamfør krav i forskriften
 • Være rådgiver for Helse Midt-Norge RHF
 • Utarbeide og følge opp relevante planverk som:
  • Regional smittevernplan
  • Regional helseberedskapsplan
  • Tuberkulosekontrollprogram
 • Besøke og samhandle med helseinstitusjoner i regionen ved behov for rådgivning og bistand
 • Samarbeide med regionale kompetansesentre for smittevern i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, samt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
 • Være bidragsyter ved utforming av regionale og nasjonale veiledere
 • Stimulere til og aktivt delta i forskning og prosjektarbeid
 • Oppklare og/eller koordinere utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet
 • Delta i undervisning av studenter

Kvalifikasjoner

Fortrinnsvis bakgrunn som spesialist eller kort tid igjen av spesialisering i medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, eller samfunnsmedisin. Annen relevant bakgrunn kan vurderes.

 • Interesse for smittevern, kvalitetssikringsarbeid, statistikk og epidemiologi. Erfaring innen smittevernarbeid vil bli vektlagt
 • Beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og initiativrik
 • Løsningsorientert med gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Rom for faglig utvikling og nettverksbygging
 • Lønn i henhold til overenskomst
 • Gode bank, pensjons og forsikringsordninger
 • Fleksibelt arbeidssted ut fra hvor aktuelle kandidater bor

Dersom du som søker bor i andre deler av landet kan vi gjennomføre første intervjurunde digitalt.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Nicola Isabelle Kols
Tittel: Seksjonsleder - lege
Telefon: 948 17 269
E-post: nicola.isabelle.kols@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Regionalt kompetansesenter for smittevern, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 10
7030 Trondheim
Søk på stillingen