Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem organiserer 45 legeårsverk fordelt på cirka 60 ansatte sykehjemsleger som gir legetjenester til 15 kommunale sykehjem, 6 behandlingssentre med korttids- og rehabiliteringssenger og kommunal allmennmedisinsk sengepost (KAS) med mottaks- og KAD-senger. Vi er organisert i fire team; nord, sør, vest og KAS, med hver sin teamoverlege, og det er stor bredde i spesialiteter hos sykehjemsoverlegene. Det gjennomføres faste teamundervisninger hver måned, samt felles månedlig internundervisning  for alle sykehjemsleger i kommunen.

Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin, og enheten har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning. I begge ordninger tilbyr vi  allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem. For de som spesialiserer seg etter ny ordning, er det også mulighet for å få institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon. Vi tilbyr individuell utdanningsplan, veiledning og supervisjon i tråd med den nye spesialistforskriften.

Det er egen vaktordning for sykehjem og palliative hjemmeboende pasienter på ettermiddager ukedager, og dagtid i helger, som primært er bemannet av sykehjemsleger i enheten.

Vi har nå 3 ledige stillinger som sykehjemslege, hvor det for 2 av disse vil være mulig å tilrettelegge for ALIS institusjonstjeneste høsten 2024. Det kan også åpne seg behov for vikariater utover dette. Vi søker primært etter leger i spesialisering i allmennmedisin, ferdige spesialister i allmennmedisin eller andre relevante spesialiteter. For vikariater vil andre kandidater også vurderes.    

      

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk faglig ansvar på institusjon
 • Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter 
 • Delta på institusjonens ledermøte, kvalitetsutvalg etter behov
 • Bidra aktivt i undervisning 
 • Mulighet for deltagelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon og fortrinnsvis gjennomført LIS1- eller turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Tillitsskapende og fleksibel

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og gode kollegaer
 • Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet 
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin 
 • Mulighet for institusjonstjeneste i sykehjem for ALIS i ny ordning 
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
 • Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin
 • Mulighet til å delta på kurs, fagutvikling og internundervisning
 • Tilrettelegging for å gjennomføre resertifisering for spesialister i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for å ta kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin hvis ønskelig 
 • Fast tillegg for gjennomført kurspakke til kompetanseområdet
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Einar Engtrø
Arbeidssted
Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune
Teatergaten 43
5010 Bergen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image