Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Stortorget legesenter blir det en ledig fastlegehjemmel fra 01.06.2024. Pasientlisten er for tiden på 1200 pasienter og har vært godt ivaretatt over lengre tid.

Legesenteret har 4 fastleger, 3 dyktige helsesekretærer, er organisert som et DA og holder til i Hamar sentrum med utsikt mot Mjøsa. Vi benytter Webmed journalsystem.

Den som overtar fastlegehjemmelen, forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene ved legesenteret.

Ledig fra 1.6.2024.

Hamar kommune har til sammen 37 fastleger fordelt på åtte legekontorer med en stor andel av leger som er spesialister innen allmennmedisin.
Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet for LIS3. ALIS gis veiledning og ALIS tilskudd.

For tiden gis det økt kommunalt basistilskudd og vi er i prosess om fastlegenes rammevilkår for øvrig.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege for pasientene på listen
 • Legen er også pliktig til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmarken interkommunale legevakt er velfungerende med blant annet daglegevaktordning og legevaktbil.
 • Pr i dag er det ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men det kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer i uken.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig.
 • Søker må være spesialist innen allmennmedisin, ha påbegynt spesialisering eller forplikte seg til å starte spesialisering.
 • Det blir lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, engasjement for å være pasientens fastlege og for å bidra i et praksisfellesskap.

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement for fagfeltet allmennmedisin og for å være pasientens fastlege.                                                                                                               

Gyldig politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må framlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • For tiden er det økt kommunalt basistilskudd og vi er i prosess for fastlegenes rammevilkår for øvrig.
 • ALIS avtale med tilgang til veileder og ALIS tilskudd hvis aktuelt
 • Et godt fagmiljø og en godt opparbeidet pasientliste.

Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening ASA 4310.

HPR nummer må oppgis, og det må legges ved attester og vitnemål til søknaden.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Afzal, Qasim
Tittel: Fastlege Stortorget legesenter
Telefon: 93818734
Navn: Karset, Turid Haugen
Tittel: Leder fastleger
Telefon: 93818734
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar Kommune
Torggata 1
2317 Hamar
Søk på stillingen