Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ser du etter et meningsfullt og variert arbeid i et engasjerende fag- og arbeidsmiljø?
Da er du kanskje den vi leter etter.
 
Enhet for sikkerhetspsykiatri har 10 plasser og vi har nå ledig fast 100% st. som overlege i psykiatri. Vi tar imot pasienter med alvorlig psykiske lidelser kombinert med voldsproblematikk og pasienter med særreaksjon på dom til overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven §62 ut fra en samlet klinisk vurdering.
 
Mars 2023 flyttet vi inn i Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg; se video her - et moderne sykehus som legger godt til rette for behandling og et sterkt faglig miljø blant ansatte. Her er det til sammen åtte enheter, hvor syv er for voksne og èn for barn og unge. Behandlere er knyttet til stort fellesareal i 2. etg med mulighet for tett samarbeid.
 
Vi legger til rette for kompetanseheving og faglig påfyll gjennom kurs og internundervisning. Som en del av SIFER har vi regionale møtepunkter med andre sikkerhetsenheter. 
 
Som nyansatt får du god opplæring, introduksjonskurs og tett oppfølging.
 
Vi håper å høre fra deg.

Ønsker du å bli bedre kjent med vår landsdel kan du lese mer om Sørlandet her og den flotte sørlandsbyen Kristiansand kan du lese mer om her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykisk lidelse og somatisk samsykelighet
 • Voldsrisikovurderinger
 • Fagutvikling
 • Veiledning
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri (LIS3 med kort tid igjen av spesialisering kan også søke)
 • Erfaring med forvaltning av psykisk helsevernloven
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Faglig nysgjerrighet
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst samt individuelt tillegg og rekrutteringstillegg
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Videreutdanning innen voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering (VIVO)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Rune Peersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 38 13 21 77
Navn: Ole Kristian Drange
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 13 21 76
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Enhet for sikkerhetspsykiatri,  Kristiansand
Andreas Kjærs vei 93
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image