Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Den rådgivende legetjenesten i NAV  Rådgivningstjeneste Trøndelag har ledig inntil to faste årsverk. Stillingsandel kan variere ut fra søkers ønske og tjenestens behov. Ønsket oppstartdato vil være 1.september 2024. Hovedkontoret ligger i Steinkjer, med en stor avdeling i Trondheim.

Vi tilbyr:
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, med aktive og engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid i tråd med Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten
 • God pensjonsordning gjennom statens pensjonskasse
 • Tilrettelegging for klinisk arbeid i kombinasjon med stillingen i NAV, med mulighet for tilsetting i ulike stillingsandeler
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver, med mulighet til å utgjøre en positiv forskjell for NAV sine brukere
 • Arbeidssted i moderne kontorlokaler i O2-bygget på Steinkjer og Hjørnebygget på Lade i Trondheim
Arbeidsoppgaver: 
 • Muntlig og skriftlig rådgivning/ veiledning til veiledere i NAV-kontor i Trøndelag for å kvalitetssikre forståelsen av medisinske opplysninger 
 • Kompetanseoverføring og opplæringsvirksomhet til NAV-veiledere
 • Være pådriver i dialogen med behandlere (fastleger, øvrig kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten)
 • Være samarbeidspartner overfor aktører internt og utenfor NAV
 • Gjennomføre opplæring innen trygdemedisin og fagfeltet arbeid og helse internt og utenfor NAV
 • Kvalitetsforbedrings- og utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Relevant klinisk erfaring, gjerne fra allmennmedisin
 • Legespesialist eller lege i spesialisering  (LIS) innen relevant spesialitet. Eksempler på relevant spesialitet er allmennmedisin, arbeidsmedisin, nevrologi, revmatologi, psykiatri, samfunnsmedisin samt fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, herunder beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller andre typer samfunnsmedisinske oppgaver og erfaring med opplæring og undervisning er ønskelig
Personlige egenskaper: 

Vi søker etter deg som har:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Nysgjerrighet for faget trygdemedisin
 • Evne til relasjonsbygging internt i NAV og i samhandlingen med helsetjenesten
 • Engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag
Lønn og vilkår: 

Tilsetting i kode 0773 Lege, avlønning kr 1000 000 - 1100 000  eller 0207 Overlege (for søkere med fullført spesialitet), avlønning kr 1100000 - 1200000 avhengig  av kvalifikasjoner.

Vilkår ihht Særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, herunder vil det legges til rette for ferdigstilling av spesialistutdanning og utdanningspermisjon med lønn i 4 måneder hver 5-årsperiode. Det er søkt om godkjenning som registrert utdanningssted i samfunnsmedisin.

 
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag
Den rådgivende legetjenesten
Kontaktpersoner
Navn: Karen Walseth Hara
Tittel: Koordinerende rådgivende lege
Telefon: 93016098
Navn: Hilde Merete Bygland
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 95915280
Søknad
Søknad merkes: Referansenr.: 4777169322
Arbeidssted
Steinkjer/Trondheim
Ongdalsveien
7713 STEINKJER