Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

       

Sørlandet sykehus Arendal (SSA) søker etter ny avdelingssjef til avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO).

Sykehuset i Arendal er en del av Sørlandet sykehus HF som også har sykehus i Flekkefjord og Kristiansand. De tre somatiske klinikkene har stedlig ledelse, og somatisk klinikk i Arendal har avdelinger for kirurgi, medisin, ortopedi, pediatri, øye og gyn-/føde. Sykepleietjenesten, anestesi/intensiv/operasjon og merkantil
tjeneste er organisert som egne tverrgående avdelinger. Klinikken har delregional funksjon for PCI behandling og foretakets øyeavdeling ligger i Arendal. Sykehuset i Arendal er kategorisert som stort akuttsykehus med traumemottak.

Avdeling består av rundt 230 årsverk fordelt mellom enhetene anestesi, operasjon, akuttmottak, intensiv, dagkirurgi og sterilsentral.
I 2023 gjennomførte operasjonsenheten nærmere 9000 operasjoner, vi hadde i overkant av 2300 intensivdøgn, og over 21.000 pasienter innom akuttmottaket.

Avdelingssjefen rapporterer til lokal klinikkdirektør og inngår i klinikkens lederteam.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Ledere ved Sørlandet sykehus skal utøve ledelse i tråd med sykehusets sitt verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter samt øvrige styrende dokumenter.
 •  Avdelingssjef har som primæroppgave ledelse, samt helhetlig lederansvar for fag, pasientsikkerhet og kvalitet, personal, drift og økonomi i egen avdeling.
 • Samarbeid og samhandling internt og eksternt er et grunnleggende og viktig aspekt i rollen som avdelingssjef. 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker noen med helsefaglig bakgrunn, med kunnskap i en avdeling som omhandler god logistikk og effektiv drift av operativ virksomhet og akuttmottak, samtidig som det legges til rette for god kvalitet på pasientbehandlingen. Andre søkere vil bli vurdert.
 • Interesse for ledelse er en forutsetning og erfaring/lederutdanning vektlegges.
 • En god forståelse for økonomi, eller ønske om å tilegne seg dette, samt fokus på god drift forutsettes.
 • Vår nye avdelingssjef må være omstillingsdyktig og ha evne til å initiere og lede omstillingsprosesser som gir en faglig og driftsmessig videreutvikling av avdelingen.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid, med de andre avdelingssjefene, fagmiljøene og tillitsvalgte.
 • Vilje, og evne, til å styre virksomheten og til å skape samhold og godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høye krav.
 • Evne til å styrke det faglig samarbeid på tvers i foretaket.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og offentlig pensjon.
 • Klinisk arbeid kan avtales i den grad dette er forenlig med stillingens hovedoppgave.
 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø.

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Geir Rørbakken
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 37 01 47 11
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, operasjon og intensiv, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image