Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, anestesiavdelingen er det ledig 1 års vikariat for overlege med mulighet for fast ansettelse.
Det er også ledig et vikariat på 3 mndr. fra 01.09.24.
Tiltredelse etter avtale

Anestesilegene har sitt arbeid knyttet til den operative virksomhet, intensiv, smerte og prehospitale tjenester.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Variert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys.
 • Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.
 • Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningGode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og
  bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Øglend Rørtveit
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 75 543
E-post: linda.oglend.rortveit@sus.no
Navn: Joanna Haynes
Tittel: Avdelingsoverelege
Telefon: 900 41 036
E-post: E-post:joanna.claire.haynes@sus.no
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image