Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker en lege som har lyst til å jobbe i vårt tverrfaglige og dedikerte team i Forebyggende helsetjenester, avd Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner.
Hvis du synes at en arbeidshverdag med fokus på forebyggende helse samt helsehjelp til en liten fastlegeliste inklusiv migrasjonshelse, frister, kan denne nyopprettede stillingen være noe for deg.

Vi ser etter en lege som vil styrke vår legeandel i enheten med 100%. I tillegg til gode kollegaer og varierte arbeidsdager, kan vi friste med fri helger og helligdager. Du vil kunne nyte godt av og bidra inn i et etablert og velfungerende arbeeidssted sentralt i Hønefoss samt helsestasjon i distriktet.


Arbeidsoppgaver: Stillingen er fordelt mellom 70 % som lege på Helsekontoret og 30 % skolehelse/HFU og helsestasjon. På Helsekontoret ytes allmennlegetjenester til innbygger som oppholder seg i kommunen uten fastlegetilknytning, som studenter, ferierende og arbeidsinnvandrere.       

Det er en liten fastlegeliste knyttet til stillingen med mulighet for spesialiseringsløp i allmennmedisin (ALis). Kontoret har et spesielt ansvar for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Legestillingen er også tillagt ansvar i forhold til vaksiner. 

Du vil samarbeide nært med helsesekretær, lege, helsesykepleiere og sykepleier i avdelingen, til sammen blir vi 5,5 årsverk. Legetjenestene i helsestasjon og skolene følger de nasjonale retningslinjene for dette arbeidet. Her vil du samarbeide med flere faggrupper som utgjør disse tjenestene. Det forventes noe delaktighet med vakter ved den interkommunale legevakten, som er lokalisert i Hønefoss.

Kvalifikasjoner 
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Du må ha gjennomført LIS1.
 • Du må være spesialist i allmennmedisin,  i et spesialiseringsløp eller du ønsker spesialisering i allmennmedisin.
 • Du må fylle kravene til refusjonsrett fra Helfo.
 • Du må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med erfaring og interesse for migrasjonshelse, folkehelse og  forebyggende arbeide.

  Personlige egenskaper
 • Du er positiv, blid, proaktiv og serviceinnstilt.
 • Du har gode samarbeidsevner og vilje til å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert.
 • Du er god til å kommunisere.
 • Du kan jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi tilbyr deg
 •  en utfordrende og spennende jobb i et godt etablert tverrfaglig fagmiljø
 • en variert arbeidshverdag
 • mulighet for å kombinere samfunnsmedisin og allmennmedisin
 • Ringerike kommune tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Dette innebærer veileder, nettverkssamlinger, dekking av utgifter og permisjon med lønn til kurs i spesialiseringsløpet etter avtale med leder.
 • faglig interessante utfordringer  muligheter for å være med på å utvikle tjenesten
 • dagtid med fleksitid-ordning med kjernetid kl 0900 - 1430 og mulighet for avspaseringer og mer fleksibel arbeidstid etter avtale med leder.
 •  rett på sosiale ytelser som sykepenger ved egen sykdom og fravær grunnet syke barn
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • tilsetting etter gjeldende regler
 • gunstige pensjonsbetingelser, Medlemskap i KLP Søknad 
   
 • Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting. Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.  
 • Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. 
 • Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.  Elektronisk søknad skal benytte
  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksiner
Kontaktperson
Navn: Kristin M Andresen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99746261
E-post: kristin.salvesen.molstad.andresen@ringerike.kommune.no
Arbeidssted
Forebyggende helsetjenester
Storgaten 13
3510 HØNEFOSS