Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Levanger kommune har fra 01.09.24 ledig fastlegehjemmel ved Kirkegata legesenter. Overdragelse kan skje tidligere om ønskelig. Hjemmelen er godt driftet over mange år. Pasientpopulasjonen har vært stabil, og listelengde er per i dag 1160.   
Kirkegata legesenter er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med totalt 4 fastlegehjemler. 3 leger er selvstendige næringsdrivende og 1 lege er kommunalt ansatt ALIS. Det arbeider nå to spesialister i allmennmedisin ved legesenteret og to ALIS. Legesenteret er i tillegg bemannet med sykepleier og helsesekretærer. 

Fastlegehjemmelen som lyses ut er selvstendig næringsdrivende, nåværende hjemmelsinnehaver er ALIS, men vi ønsker også spesialister i allmennmedisin velkommen som søkere. 

Levanger kommune har i dag totalt 22 fastleger fordelt på fire legesenter. Kirkegata legesenter ligger sentralt i Levanger, med utsikt over fjorden, rett over gata for sykehuset og legevakt. I 2. etg. praktiserer privat psykolog.

Organisasjonsform
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Legesenteret er organisert som sameie. Lokalene eies og drives av legesenteret.
Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og aksjonæravtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Basistilskuddet tilfaller hjemmelsinnehaver. Dersom du er ALIS tilkommer i tillegg et individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester. Les mer om dette nedenfor.
Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er totalintegrert webløsning med Helsenorge. Fleksible muligheter for å benytte journalsystemet utenfor kontoret.

Levangermodellen
Levanger kommune innførte i 2021 en tilskuddsordning for fastleger som senere er blitt kalt Levangermodellen. Ordningen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen omhandler at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet. Siden den tid har regulering av basistilskuddet blitt endret, basistilskudd har økt, og har nå overgått den totale summen som Levangermodellen sikret spesialister i allmennmedisin. 

Tilskuddet har vært ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin skal basis- og individuelt tilskudd til sammen utgjøre kr. 750,- per pasient/per år. For leger i spesialisering, som ofte har kortere pasientlister og mer fravær fra praksis pga. kurs/hospitering, ligger basis-og individuelt tilskudd på kr. 998, - per pasient. I tillegg søker kommunen tilskudd til ALIS fra Helsedirektoratet.
Levanger kommune sin temaplan for legetjenester er for tiden under revidering. 
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
 • Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Frosta og Inderøy. Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale.
 
Kvalifikasjoner/Personlige egenskaper
 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren
  allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
 • Godkjent politiattest
 • Motivasjon, personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
 
Vi tilbyr
 • Basistilskudd og individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester
 • Godt arbeidsmiljø og erfarent kollegium
For ALIS:
 • Veileder og supervisjon ved legesenteret
 • ALIS-avtale. Kommunen bidrar med å søke tilskuddsmidler til ALIS
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Gran
Tittel: Koordinator for legetjenesten
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Navn: Lars Johan KVerkild
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93015693
E-post: lars.johan.kverkild@levanger.kommune.no
Navn: Garrett Newton Andersen
Tittel: Fastlege/hjemmelsinnehaver
Telefon: 48222566
E-post: garrett.andersen@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirkegata legesenter
Kirkegata 2A
7600 LEVANGER
Søk på stillingen