Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune lyser nå ut en ny fastlegehjemmel i det nye legesenteret som er under etablering i Kanalveien 18.
I påvente av ferdigstillelse som blir i løpet av høsten 24, vil denne hjemmelen ha oppstart ved Daaeskogen legesenter.  
Daaeskogen legesenter er et kommunalt drevet kontor, med sentral beliggenhet på Moa. Her jobber i dag 5 leger. Både leger under spesialisering (ALIS) og spesialister. I tillegg et rutinert og stabilt hjelpersonell som består av helsesekretærer i 2,8 stilling.
Kanalveien 18 blir et helt nytt kommunalt legesenter i Spjelkavik med plass til 7 leger og 1 LIS 1. Det vil ved oppstarten av dette allerede være 4 leger på plass, fra et annet etablert legesenter i Ålesund som kommunen skal overta. 
Listen vil ved oppstart av ny lege ha 250 pasienter, med et maks antall på 1000. 
Journalsystem: Cgm
Hjemmelen er ledig fra 01.mai 2024, men tiltredelse kan avtales med den rette kandidaten. Oppfordrer dere som er ferdig med LIS 1 1.september til også å søke. 
Lista blir administrert av kommunen, og det er ingen økonomisk kompensasjon tilknyttet tildeling av hjemmelen. Den som tar over hjemmelen opparbeider heller ikke rett til goodwill for arbeidet som blir utført. 
Siden dette er et kommunalt legesenter, har du mulighet til å velge selvstendig næringsdrift (8.2 avtale) eller fastlønn med 15 % provisjon av inntjening.

Vilkår for overdragelse blir avtalt med Ålesund kommune etter retningslinjer fra legeforeningen.

Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktes offentlig arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Tiltredelse i hjemmelen krever framlegging av tilfredstillende politi-og tuberkulinattest 

Personlege eigenskapar
 • Personlige egenskaper for stillingen vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å være med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbud om ALIS -avtale og veileder. Vi vil legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetene underveis og samarbeider tett med deg i ditt spesialiserings i allmennmedisin. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege ved nytt legesenter
Arbeidssted
Daaeskogen Legesenter
Langelandsvegen 17
6010 ÅLESUND