Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
 I Ålesund kommune oppretter vi nå en ny fastlegehjemmel ved Sundgata Helsesenter. Senteret drives av en privat aktør, og er nyopprettet. Her jobber du som selvstendig næringsdrivende lege, uten ansvar for drift. 
Det er pr 1.april to fastleger og en vikar som jobber ved Sundgata, en fjerde legen starter 01.august. Det er både spesialister i allmennmedisin og en under spesialisering. 

Legesenteret: Sundgata helsesenter holder til sentralt i Ålesund sentrum. Det er et fremtidsrettet helsesenter med plass til 10 leger. Senteret er nystartet og holder til i flotte lokaler. Her kan også andre profesjoner flytte inn. 
Ekstern aktør har ansvaret for all drift; som daglig ledelse, økonomistyring og personalledelse av medarbeiderne. Legene skal ikke eie legesenteret selv, men ha en avtale med Sundgata helsesenter om å leie seg inn i felleskapet. Det er legene i felleskap som legger premissene for hvordan legesenteret driftes gjennom avtaler som inngås mellom legene og Sundgata helsesenter. Legene vil være næringsdrivende og betale en fast månedlig sum basert på listelengde til den eksterne aktøren. Det skal tilstrebes at denne ikke overskrider basistilskuddet – også i oppstartsperioden. Legene vil inngå en intern samarbeidsavtale som omhandler blant annet fast møtetid hver uke, avtaler for fravær og kollegial fraværsdekning internt på senteret.
Journalsystem; Pridok
Vilkår for tildeling av hjemmelen er etter retningslinjer fra legeforeningen. Det er ingen mulighet for å opparbeide seg goodwill på listene, men det er heller ingen kostnader knyttet til å overta hjemmelen.
Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktes offentlig arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Er du interessert i å bli fastlege i Ålesund kommune så håper vi du søker.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hjemmelen. 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Tiltredelse i hjemmelen krever framlegging av tilfredstillende politi-og tuberkulinattest 

Personlege eigenskapar
 • Personlige egenskaper for stillingen vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å være med å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbud om ALIS -avtale og veileder ved kontoret. Vi vil legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetene underveis og samarbeider tett med deg i ditt spesialiserings i allmennmedisin. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegeheimel Sundgata Helsesenter
Arbeidssted
Sundgata Helsesenter
Sundgata 12
6003 ÅLESUND
Søk på stillingen