Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim.

Ved Fokus legesenter ønsker en av fastlegene å inngå avtale om deleliste for en gradvis overgang til pensjonering. Han ønsker nå å jobbe selv i 40 prosent. Derfor lyses det ut 60 prosent stilling som deleliste, tilsvarende tre kurative dager i fastlegepraksis. Det er for tiden et listetak på 1000 pasienter.

Fokus legesenter er en gruppepraksis med fem avtalehjemler og i tillegg turnuslege. Senteret er organisert som et AS, som ansetter hjelpepersonellet og fordeler senterets felleskostnader. Hver lege driver egen praksis som enkeltpersonforetak.

Ny eier av fastlegepraksisen må godta senterets internavtale og overta den aksjeandel som følger praksisen. Delelisteperioden vil vare til fastlegen pensjonerer seg senest ved fylte 70 år i februar 2027. Den nye legen vil inngå individuell avtale med Trondheim kommune fra det tidspunkt innehaver av fastlegeavtalen fratrer.

Det er gode muligheter for å øke arbeidsmengde og inntekt med interne vikardager ved legesenteret, eller kombinere med kommunal legestilling.

Legesenteret har nye, flotte lokaler i 6.etasje, Vestre Rosten 77, 7075 Tiller. Senteret er godt bemannet med stabile og erfarne helsesekretærer som kjenner pasientene godt. Vi har et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø, med god sosial og faglig støtte. Månedlige driftsmøter for legene og jevnlig personalmøter med staben. Det er opplegg for internundervisning. Vi driver aktivt utviklingsarbeid for å bedre tilbudet til våre pasienter. Gratis parkering for ansatte og pasienter.

Vi bruker Pridok journalsystem. Welch Allyn leverer EKG, spirometri og 24 timers blodtrykk, som er integrert med Pridok. Blodprøver rekvireres elektronisk hos Fürst, en del prøver sendes også St Olavs laboratorium. Vi bruker et kontaktløst betalingssystem fra PayEx. Vi har Trinnvis som kvalitetssystem. Senteret har siste år fornyet hele datasystemet med alle PC-er og har nå serverfri løsning.
Det er ønskelig med oppstart i delelista 1. august 2024. Endelig dato avklares med legesenteret og Trondheim kommune.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ring daglig leder ved legesenteret, Roger Askim, mobil 974 92 118 eller eier av fastlegepraksisen, Ketil Rygg Haanæs, mobil 909 86 738. 

Se Forskrift om fastlegeordning i kommunene for mer informasjon. 


Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på delelisten i avtalt prosentandel. 
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første året.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i almennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Rekrutteringskonsulent
Telefon: 475 07 036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Arbeidssted
Vestre Rosten 77
7075 TILLER